Projekt: Forskning

Projekt: Forskning

Sverigefinländarnas Arkiv påbörjade i oktober 2020 ett projekt för att kartlägga forskning om Sverigefinländarnas liv. Projektledaren Sarianna Kranz kontaktade Universitet och högskolor både i Finland och Sverige för att hitta både gamla och nya forskare, som intresserat sig just för Sverigefinländarna. Även de Finska Förvaltningsområdena kontaktades för att hitta intressanta människor med relevant kunskap för projektet.

Under fördjupningsfasen av projektet gjordes intervjuer, med syftet att få en fördjupad kunskap om var och vilken forskning som utförts. Här nedan kan du läsa en del av dem

 

Intervjuer med forskare

Om nya perspektiv på utlandsfinskhet – Samtal med forskaren Johanna Leinonen

Om nya perspektiv på utlandsfinskhet - Samtal med forskaren Johanna Leinonen Johanna Leinonen arbetar som akademiforskare (Via Finlands Akademi) vid universitetet i Uleåborg, på Historia-kultur- och kommunikationsvetenskapliga forskningsenheten. Hon gjorde sin doktorsavhandling med specialisering inom Migrationshistoria vid Minnesota universitet 2011, och är docent inom den mångkulturella forskningen vid Åbo Universitet ...
Jouni Korkiasaari_sm

Om stora linjer i forskningen om sverigefinnar – samtal med Jouni Korkiasaari

Om stora linjer i forskningen om sverigefinnar - samtal med Jouni Korkiasaari Jouni Korkiasaari har arbetat som forskare och chef på informationstjänster på Migrationsinstitutet i Åbo. Han är också både författare och en grafisk formgivare till ett antal böcker. Han har tillsammans med Kari Tarkiainen skrivit en omfattande översikt om ...
pekka suutari

Om dansmusikens betydelse för sverigefinskheten – samtal med Pekka Suutari

Om dansmusikens betydelse för sverigefinskheten - samtal med Pekka Suutari Professor Pekka Suutari, från Östra Finlands Universitet i Joensuu, har forskat om sverigefinsk musik och dess relation till identitetsfrågor för sverigefinnar. Hans avhandling Götajoen Jenkka från år 2000 har nyss digitaliserats och hans artikel i en nyutkommen antologi Sounds of ...
Stellan Beckman_sm

Om vithetsnormen och minoritetsforskning – samtal med Stellan Beckman

Om vithetsnormen och minoritetsforskning -samtal med Stellan Beckman Intervju med Stellan Beckman, forskningsassistent och etnolog, som har arbetat på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Stellan Beckman har författat masteruppsatsen Vit men inte svensk: Andra generationens sverigefinnar i den svenska vithetens marginal (2018) Han är också flitig bloggare och har ett Instagramkonto ...

Finskt blod, Svenskt hjärta?- samtal med Kai Latvalehto

Finskt blod, Svenskt hjärta?- samtal med Kai Latvalehto Jag möter Kai Latvalehto, i en telefonintervju från Finland. Kai är en mångsidig man som doktorerat med ämnet sverigefinsk kulturidentitet 2018. Dessutom så har han medverkat i filmen ”Ingen riktig finne” som blev internationellt uppmärksammad. En far och en son beger sig ...
Lasse Vuorsola

Om språklig aktivism – Samtal med forskaren Lasse Vuorsola

Om språklig aktivism - Samtal med forskaren Lasse Vuorsola Intervju med Lasse Vuorsola, Doktorand vid Stockholms Universitet, avdelningen för finska SK: Du har skrivit en studie om sverigefinsk aktivism, som har publicerats i tidskriften Linguistic Landscape 2020, 6 (3), 297–325, vad handlar den om och vad är det för publikation? ...
Satu Gröndahl

Hugo Valentincentrum och minoritetsforskning – samtal med Satu Gröndahl

Hugo Valentincentrum och minoritetsforskning - samtal med Satu Gröndahl Satu Gröndahl är Docent och universitetslektor på Hugo Valentin Centrum och Institutionen för moderna språk på Uppsala universitet. Sarianna Kranz: Du arbetar på Hugo Valentincentrum med forskning i finsk och sverigefinsk migrantlitteratur, nordiska minoritetslitteraturer, intersektionalitet, samhälle och litteratur. Du är också ...

Om forskning och revitalisering – samtal med Leena Huss

Om samspel mellan forskning och revitaliseringsarbete - samtal med Leena Huss Leena Huss har varit verksam länge på Uppsala universitet, och från år 2010 på Hugo Valentin centrum. 2009 utnämndes hon till professor i finska vid Uppsala universitet och blev därmed Sveriges första kvinnliga professor i finska. Hon har också ...

Om forskning vid Migrationsinstitutet – samtal med Elli Heikkilä

Om forskning vid Migrationsinstitutet - samtal med Elli Heikkilä Jag fick tillfälle att intervjua Forskningsledaren på Nationella Migrationsinstitutet i Åbo, Elli Heikkilä. Sverigefinländarnas Arkiv har under många år samarbetat med Migrationsinstitutet kring den forskning som gjorts där om ämnen som berör sverigefinländare. Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som ...

Om makt och språk på skolgården- med forskaren Tuuli From

Om makt och språk på skolgården Tuuli Froms avhandling ”Speaking of space An ethnographic study of language policy, spatiality and power in bilingual educational settings ” (Etnografisk avhandling om Språkpolitik,rum och makt i tvåspråkiga skolmiljöer) undersöker tvåspråkigheten ur språkpolitisk synvinkel genom studier på en sverigefinsk skola i Sverige och på ...

MinUNg projekt i Vasa- med forskaren Sanna Heittola

MinUNg projektet Forskaren Sanna Heittola har påbörjat tillsammans med en projektgrupp, som leds av Professor Siv Björklund på Åbo Akademi, en jämförande undersökning om svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungas positioneringar och uppfattningar om minoritetsspråk, minoritetsskap och minoritisering i Finland och Sverige. Unga sverigefinländare är alltså en av grupperna som de ...

Projekt: Forskning går in i fördjupningsfasen

I början av oktober startade Sverigefinländarnas arkiv ett projekt som syftar till att kartlägga forskning om sverigefinländares liv och historia. Projektledaren påbörjade arbetet med att intervjua Erkki Vuonokari, tidigare arkivchef vid Sverigefinländarnas arkiv samt Jarmo Lainio, Professor vid Stockholms universitet. Dessa identifierades som relevanta utifrån sin långa erfarenhet och stora ...

Vad betyder det att vara sverigefinne – med forskaren Tuire Liimatainen

Vad betyder det att vara sverigefinne - med forskaren Tuire Liimatainen Projekt Forskning, kartläggning om forskning kring sverigefinländarna, har kommit in i en ny fas då jag som projektledare har börjat intervjua forskare som gör ny forskning om ämnet. Det är intressant att möta olika forskare och deras perspektiv på ...