Projekt: Forskning

Projekt: Forskning

 
Sverigefinländarnas Arkiv påbörjade i oktober ett projekt för att kartlägga forskning om Sverigefinländarnas liv. Till uppgiften anlitades Projektledare Sarianna Kranz, Konstpedagog med Magisterexamen i Visuellt lärande.
Projektet har hittills kontaktat Universitet och högskolor både i Finland och Sverige för att hitta både gamla och nya forskare, som intresserat sig just för Sverigefinländarna. En del svar har börjat komma in, och intervjuer börjar bokas in de närmaste veckorna. Även de Finska Förvaltningsområdena har blivit kontaktade för att hitta intressanta människor med relevant kunskap för projektet.

Genom forskarintervjuerna vill projektledaren hitta svar på frågor om varför man forskat i de ämnen man forskat i, och hur man kommit på idéerna, eller om man har blivit ombedd att göra forskning kring ett ämne.

Projektledare för projektet är Sarianna Kranz
Kontakt: pm(at)arkisto.org eller 079-3041822

 

Tutkimuskartoitus

 
Ruotsinsuomalaisten Arkisto aloitti lokakuussa projektin jonka tarkoituksena on kartoittaa ruotsalaissuomalaisten elämään ja historiaan koskevaa tutkimusta. Tehtävään palkattiin projektipäällikkö Sarianna Kranz, taiteenopettaja, jolla on visuaalisen oppimisen maisterin tutkinto.
Hanke on toistaiseksi ottanut yhteyttä sekä Suomen että Ruotsin yliopistoihin ja korkeakouluihin löytääkseen tutkijoita jotka ovat kiinnostuneita ruotsinsuomalaisuudesta. Hieman vastauksia on tullut, ja haastattelut alkavat lähiviikkoina. Projekti on myös ottanut yhteyttä ruotsissa oleviin suomalaisiin hallintoalueisiin levittääkseen tietoa projektista.

Haastattelujen avulla projektipäällikkö toivoo löytävänsä vastauksia kysymyksiin kuin, miten tutkijat ovat aiheensa valinneet, mistä idea syntyi tai onko heitä pyydetty tutkimaan aihetta.

Projektipäälikkö Sarianna Kranz
pm(at)arkisto.org tai +4679-3041822

 

Nyheter från projektet

 

Anteckningar från intervjun med Forskaren Tuuli From 10.12.2020

Om makt och språk på skolgården Tuuli Fromin avhandling ”Speaking of space An ethnographic study of language policy, spatiality and power in bilingual educational settings ” (Etnografisk avhandling om Språkpolitik,rum och makt i tvåspråkiga skolmiljöer) undersöker tvåspråkigheten ur språkpolitisk synvinkel genom studier på en sverigefinsk skola i Sverige och på ...
Läs Mer

Sammanfattning av intervjun med Sanna Heittola 7.12.2020, Åbo Akademi (Vasa)

MinUNg projektet Forskaren Sanna Heittola har påbörjat tillsammans med en projektgrupp, som leds av Professor Siv Björklund på Åbo Akademi, en jämförande undersökning om svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungas positioneringar och uppfattningar om minoritetsspråk, minoritetsskap och minoritisering i Finland och Sverige. Unga sverigefinländare är alltså en av grupperna som de ...
Läs Mer

Projekt: Forskning går in i fördjupningsfasen

I början av oktober startade Sverigefinländarnas arkiv ett projekt som syftar till att kartlägga forskning om sverigefinländares liv och historia. Projektledaren påbörjade arbetet med att intervjua Erkki Vuonokari, tidigare arkivchef vid Sverigefinländarnas arkiv samt Jarmo Lainio, Professor vid Stockholms universitet. Dessa identifierades som relevanta utifrån sin långa erfarenhet och stora ...
Läs Mer

20201209 – Intervju med Tuire Liimatainen

Projekt Forskning, kartläggning om forskning kring sverigefinländarna, har kommit in i en ny fas då jag som projektledare har börjat intervjua forskare som gör ny forskning om ämnet. Det är intressant att möta olika forskare och deras perspektiv på sverigefinländare som en minoritetsgrupp. Under förra veckan 25.11.2020, mötte jag Tuire ...
Läs Mer