Projekt: Forskning

Projekt: Forskning

 
Sverigefinländarnas Arkiv påbörjade i oktober ett projekt för att kartlägga forskning om Sverigefinländarnas liv. Till uppgiften anlitades Projektledare Sarianna Kranz, Konstpedagog med Magisterexamen i Visuellt lärande.
Projektet har hittills kontaktat Universitet och högskolor både i Finland och Sverige för att hitta både gamla och nya forskare, som intresserat sig just för Sverigefinländarna. En del svar har börjat komma in, och intervjuer börjar bokas in de närmaste veckorna. Även de Finska Förvaltningsområdena har blivit kontaktade för att hitta intressanta människor med relevant kunskap för projektet.

Under fördjupningsfasen av projektet har Sarianna Kranz gjort intervjuer, som vill lyfta fram ny forskning och ämnen den tar upp, samt berätta om några som redan under längre tid verkat inom forskningsområdet. Syftet är att få en fördjupad kunskap om var och vilken forskning har utförts, och också lära känna några de som verkat inom området.

Projektledare för projektet är Sarianna Kranz
Kontakt: pm(at)arkisto.org eller 079-3041822

 

Tutkimuskartoitus

 
Ruotsinsuomalaisten Arkisto aloitti lokakuussa projektin jonka tarkoituksena on kartoittaa ruotsalaissuomalaisten elämään ja historiaan koskevaa tutkimusta. Tehtävään palkattiin projektipäällikkö Sarianna Kranz, taiteenopettaja, jolla on visuaalisen oppimisen maisterin tutkinto.
Hanke on toistaiseksi ottanut yhteyttä sekä Suomen että Ruotsin yliopistoihin ja korkeakouluihin löytääkseen tutkijoita jotka ovat kiinnostuneita ruotsinsuomalaisuudesta. Hieman vastauksia on tullut, ja haastattelut alkavat lähiviikkoina. Projekti on myös ottanut yhteyttä ruotsissa oleviin suomalaisiin hallintoalueisiin levittääkseen tietoa projektista.

Syventymisvaiheessa Sariannan tekemät haastattelut ovat osa projektia ja ne pyrkivät paitsi tiedottamaan uudesta tutkimuksesta ja sen aiheista, myös kertomaan jo pitempään vaikuttaneiden toimijoiden ajatuksista ja työstä jota on tehty. Päämääränä on näin valottaa ja oppia tuntemaan tutkimuksellisia perspektiivejä ja sen toimijoita.

Projektipäälikkö Sarianna Kranz
pm(at)arkisto.org tai +4679-3041822

 

Nyheter från projektet

 

Om nya perspektiv på utlandsfinskhet – Samtal med forskaren Johanna Leinonen

Om nya perspektiv på utlandsfinskhet – Samtal med forskaren Johanna Leinonen Johanna Leinonen arbetar som akademiforskare (Via Finlands Akademi) vid universitetet i Uleåborg, på Historia-kultur- och kommunikationsvetenskapliga forskningsenheten. Hon gjorde sin doktorsavhandling med specialisering inom Migrationshistoria vid Minnesota universitet 2011, och är docent inom den mångkulturella forskningen vid Åbo Universitet ...
Läs Mer
Jouni Korkiasaari_sm

Om stora linjer i forskningen om sverigefinnar – samtal med Jouni Korkiasaari

Om stora linjer i forskningen om sverigefinnar – samtal med Jouni Korkiasaari Jouni Korkiasaari har arbetat som forskare och chef på informationstjänster på Migrationsinstitutet i Åbo. Han är också både författare och en grafisk formgivare till ett antal böcker. Han har tillsammans med Kari Tarkiainen skrivit en omfattande översikt om ...
Läs Mer
pekka suutari

Om dansmusikens betydelse för sverigefinskheten – samtal med Pekka Suutari

Om dansmusikens betydelse för sverigefinskheten – samtal med Pekka Suutari Professor Pekka Suutari, från Östra Finlands Universitet i Joensuu, har forskat om sverigefinsk musik och dess relation till identitetsfrågor för sverigefinnar. Hans avhandling Götajoen Jenkka från år 2000 har nyss digitaliserats och hans artikel i en nyutkommen antologi Sounds of ...
Läs Mer
Stellan Beckman_sm

Om vithetsnormen och minoritetsforskning – samtal med Stellan Beckman

Om vithetsnormen och minoritetsforskning -samtal med Stellan Beckman Intervju med Stellan Beckman, forskningsassistent och etnolog, som har arbetat på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Stellan Beckman har författat masteruppsatsen Vit men inte svensk: Andra generationens sverigefinnar i den svenska vithetens marginal (2018) Han är också flitig bloggare och har ett Instagramkonto ...
Läs Mer

Finskt blod, Svenskt hjärta?- samtal med Kai Latvalehto

Finskt blod, Svenskt hjärta?- samtal med Kai Latvalehto Jag möter Kai Latvalehto, i en telefonintervju från Finland. Kai är en mångsidig man som doktorerat med ämnet sverigefinsk kulturidentitet 2018. Dessutom så har han medverkat i filmen ”Ingen riktig finne” som blev internationellt uppmärksammad. En far och en son beger sig ...
Läs Mer
Lasse Vuorsola

Om språklig aktivism – Samtal med forskaren Lasse Vuorsola

Om språklig aktivism – Samtal med forskaren Lasse Vuorsola Intervju med Lasse Vuorsola, Doktorand vid Stockholms Universitet, avdelningen för finska SK: Du har skrivit en studie om sverigefinsk aktivism, som har publicerats i tidskriften Linguistic Landscape 2020, 6 (3), 297–325, vad handlar den om och vad är det för publikation? ...
Läs Mer
Satu Gröndahl

Hugo Valentincentrum och minoritetsforskning – samtal med Satu Gröndahl

Hugo Valentincentrum och minoritetsforskning – samtal med Satu Gröndahl Satu Gröndahl är Docent och universitetslektor på Hugo Valentin Centrum och Institutionen för moderna språk på Uppsala universitet. Sarianna Kranz: Du arbetar på Hugo Valentincentrum med forskning i finsk och sverigefinsk migrantlitteratur, nordiska minoritetslitteraturer, intersektionalitet, samhälle och litteratur. Du är också ...
Läs Mer

Om forskning och revitalisering – samtal med Leena Huss

Om samspel mellan forskning och revitaliseringsarbete – samtal med Leena Huss Leena Huss har varit verksam länge på Uppsala universitet, och från år 2010 på Hugo Valentin centrum. 2009 utnämndes hon till professor i finska vid Uppsala universitet och blev därmed Sveriges första kvinnliga professor i finska. Hon har också ...
Läs Mer

Om forskning vid Migrationsinstitutet – samtal med Elli Heikkilä

Om forskning vid Migrationsinstitutet – samtal med Elli Heikkilä Jag fick tillfälle att intervjua Forskningsledaren på Nationella Migrationsinstitutet i Åbo, Elli Heikkilä. Sverigefinländarnas Arkiv har under många år samarbetat med Migrationsinstitutet kring den forskning som gjorts där om ämnen som berör sverigefinländare. Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som ...
Läs Mer

Om makt och språk på skolgården- med forskaren Tuuli From

Om makt och språk på skolgården Tuuli Froms avhandling ”Speaking of space An ethnographic study of language policy, spatiality and power in bilingual educational settings ” (Etnografisk avhandling om Språkpolitik,rum och makt i tvåspråkiga skolmiljöer) undersöker tvåspråkigheten ur språkpolitisk synvinkel genom studier på en sverigefinsk skola i Sverige och på ...
Läs Mer

MinUNg projekt i Vasa- med forskaren Sanna Heittola

MinUNg projektet Forskaren Sanna Heittola har påbörjat tillsammans med en projektgrupp, som leds av Professor Siv Björklund på Åbo Akademi, en jämförande undersökning om svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungas positioneringar och uppfattningar om minoritetsspråk, minoritetsskap och minoritisering i Finland och Sverige. Unga sverigefinländare är alltså en av grupperna som de ...
Läs Mer

Projekt: Forskning går in i fördjupningsfasen

I början av oktober startade Sverigefinländarnas arkiv ett projekt som syftar till att kartlägga forskning om sverigefinländares liv och historia. Projektledaren påbörjade arbetet med att intervjua Erkki Vuonokari, tidigare arkivchef vid Sverigefinländarnas arkiv samt Jarmo Lainio, Professor vid Stockholms universitet. Dessa identifierades som relevanta utifrån sin långa erfarenhet och stora ...
Läs Mer

Vad betyder det att vara sverigefinne – med forskaren Tuire Liimatainen

Vad betyder det att vara sverigefinne – med forskaren Tuire Liimatainen Projekt Forskning, kartläggning om forskning kring sverigefinländarna, har kommit in i en ny fas då jag som projektledare har börjat intervjua forskare som gör ny forskning om ämnet. Det är intressant att möta olika forskare och deras perspektiv på ...
Läs Mer