Välkommen till Sverigefinländarnas Arkiv

Nyheter från Sverigefinländarnas Arkiv

kulturradet
Från Kulturrådets webbplats "Om du representerar nationella minoriteters kulturaktörer kan du söka det här bidraget. Du som söker ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel. Du kan få bidrag för tidsbegränsade projekt inom konst, musik, dans, teater, museiområdet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet. Projektet ska särskilt stärka, ...
Läs Mer
anna-karina bogren
Arkivets mångåriga chef Erkki Vuonokari har gått i pension och Anna-Karina Bogren kommer att ta över posten som Arkivchef för Sverigefinländarnas Arkiv. Anna-Karina har bakgrund inom biblioteksväsendet och har även studerat arkivvetenskap. Arkiston monivuotinen johtaja Erkki Vuonokari on lähtenyt eläkkeelle ja Anna-Karina Bogren on Arkiston uusi johtaja. Anna-Karinalla on kokemusta ...
Läs Mer
/ Nyheter
suomiseura
Helsingista huumorilla skotlantiin, Ulkosuomalaisparlamentin 10 istunto ja paljon muuta Suomi-Seura Ry:n jäsenkirjeessä. Löydät kirjeen täältä ...
Läs Mer

LÄS ALLA NYHETER

Berättelser från Arkiven