Välkommen till Sverigefinländarnas Arkiv

Nyheter från Sverigefinländarnas Arkiv

anna-karina bogren
Arkivets mångåriga chef Erkki Vuonokari har gått i pension och Anna-Karina Bogren kommer att ta över posten som Arkivchef för Sverigefinländarnas Arkiv. Anna-Karina har bakgrund inom biblioteksväsendet och har även studerat arkivvetenskap. Arkiston monivuotinen johtaja Erkki Vuonokari on lähtenyt eläkkeelle ja Anna-Karina Bogren on Arkiston uusi johtaja. Anna-Karinalla on kokemusta ...
Läs Mer
/ Nyheter
suomiseura
Helsingista huumorilla skotlantiin, Ulkosuomalaisparlamentin 10 istunto ja paljon muuta Suomi-Seura Ry:n jäsenkirjeessä. Löydät kirjeen täältä ...
Läs Mer
Så här skriver Institutet för Språk och folkminnen på sin webbsida "I år har institutet fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken." Länk till utlysningen hos Institutet för Språk och Folkminnen ...
Läs Mer

LÄS ALLA NYHETER

Berättelser från Arkiven