Publikationer

Sverigefinländarnas Arkivs publikationer

Sedan 1985 har Sverigefinländarnas arkiv samlat olika yrkesgruppernas och människornas berättelser, livsminnen och bilder. Tanken har varit att aktivera vanliga människor att skriva om sina egna erfarenheter. På det viset har vi skapat arbetarnas och minoritetens historia från människornas egen perspektiv. En mycket viktig uppgift har varit att undersöka på vilket sätt sverigefinnarna har kunnat överföra sitt kulturarv och finska språket till nya generationer. Sverigefinnarna har även haft som mål tvåspråkighet.

På arkivets hemsida finns anteckningar om olika insamlingstävlingar
(traditionstävlingar) som har arrangerats till olika grupper: sjukvårdspersonal(1985), metallarbetare(1986-87), skolliv (1995), församlingstradition 1997, Rinkebys skolstrejk 1984 och igen en ny tävling om skolliv 2013.) Berättelser har kommit från hela landet, även från Eskilstuna. På det viset kan vi kunnat skapa skol – och lokalhistoria, ex läraren Esa Salomaa från Eskilstuna har skrivit vad det har varit att vara hemspråkslärare. Vi har även fått berättelser från elever som har varit på hemspråkklasser eller på sverigefinska skolor. Sverigefinska skolor har varit eller är i Stockholm, Botkyrka, Eskilstuna, Upplands-Väsby och i Göteborg.

Berättelser och bilder har samlats via traditionstävlingar, intervjuer och genom att arrangera seminarier. Tävlingar och insamlingskampanjer har resulterat i seminarier, radioprogram, böcker och utställningar. Berättelserna kan läsas via arkivets digitala arkiv.
Den bakomliggande tanken för tävlingarna har varit att öppna arkivet för alla, även för skolungdomen, som skulle få tillgång till arkivets information på egna villkor. Vi har fått berättelser, uppsatser och teckningar från elever, lärare, rektor och föräldrar.

Den första insamlingstävlingen anordnades till sjukvårdspersonalen inom Stockholms Läns Landsting 1985 och i slutet av 1980-talet samlade vi metall och gruvarbetarnas minnen och skolminnen.
Som resultat av dessa tävlingar publicerades två böcker:

HITSIKISSA HIIPII UNIIN – Ruotsinsuomalaisten metallityöläisten kertomuksia pakkosulautuksen vuosilta
På svenska ca Om natten smyger svetsloppan in i sömnen. Sverigefinska metallarbetarnas berättelser från tvångassimilationens tidevarv.
Här kan du läsa Hitsikissa hiipii uniin


LUOKAN KYNNYKSEN YLI – ruotsinsuomalaiset kirjoittavat kouluhistoriaa
Övers. ca Över klasströskeln, sverigefinnarna skriver skolhistoria.Sådant här material har även utnyttjats i det av Sverigefinländarnas anordnade utställningen ”Mötet”, som handlar om första och andra generationens erfarenheter, bl.a. om skolliv
Här kan du läsa Luokan kynnyksen yli


Övriga publikationer

MAN KAN VARA TVÅLÄNDARE OCKSÅ – Sverigefinnarnas väg från tystnad till kamp
Boken publicerades av arkivet år 1994. Redaktörer var Markku Peura och Tove Skutnabb-Kangas.
I bokens förord skrev sociolog Rita Liljeström om rapportens betydelse:” Boken dokumenterar den språkpolitiska konfrontationen ur ett sverigefinskt perspektiv och testar därmed svenska institutioners flexiblitet och gränser… Styrkan i rapporten ligger i granskningen av svensk skola med minoritetsblick och i förmedlingen av relevant finsk sociologisk forskning, som dessvärre är alltför litet känd i Sverige.”Boken grundar sig forskningsprojektet ”den sverigefinska skolfrågan”, som var ett uttryck för strävan att beskriva forskning från minoritetsperspektiv, dvs. vara sådan alternativforskning som sverigefinnarna själva kunde använda i sin kamp. Det var fortsättning till traditionsprojektets slutrapport ”Luokan kynnyksen yli” (över klasströskeln)
Här kan du läsa Man kan vara tvåländare också

GÖTAJOEN JENKKA
Handlar om dansmusikens betydelse för den sverigefinska identiteten. Vi följer författaren Pekka Suutari när han besöker Göteborgs uteställen, lyssnar på musik och intervjuar festfolket. Finska musikarkivet har publicerat boken digitalt. Läs den här (OBS: stor fil)

SARJAKIVAA!
Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala, Rusukki, anordnade i oktober 2022 en virtuell workshop för revitalisering av det finska språket. Familjer från olika delar av Sverige samlades en kväll för att teckna serier tillsammans. Boken Sarjakivaa! Serier tecknade av sverigefinska barn från en virtuell workshop i språkrevitalisering för det nationella minoritetsspråket finska samlar nu resultaten. I boken ingår 14 serier tecknade av 11 sverigefinska barn, kommenterade av etablerade sverigefinska och finländska serietecknare. Därutöver innehåller boken tips och forskningsbaserad kunskap för alla som är intresserade av att anordna likadana virtuella evenemang i språkrevitaliseringssyfte. Boken har redigerats av Maarit Jaakkola och Leena Huss, och de professionella serietecknare som medverkar är Ainur Elmgren, Henri Gylander, Jenny Hannula, Markku Huovila, Kaisa Leka, Milla Paloniemi och Emma Åstrand. Läs boken här!