Forskning

Forskning

Ett av Arkivets huvudverksamheter är att stödja forskare och uppmuntra till forskning om sverigefinländare.
Tillsammans med Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto – Sverigefinskt forskningsnätverk anordnar Sverigefinländarnas Arkiv webinarier med forskare för att presentera aktuell forskning om sverigefinskhet.
Arkivet har också starka band till bland annat Stockholms Universitet och Migrationsinstituet i Åbo.
 

Bild på webinarium om Tove Skutnabb-Kangas
Webinaari – ruotsinsuomalainen tutkimus nyt. In memoriam Tove Skutnabb-Kangas.

Historiskt har en rad betydande forskare, som Tove Skutnabb-Kangas, Pertti Toukomaa, Jarmo Lainio, Taisto Hujanen, Magdalena Jaakkola, Markku Peura, Maija-Liisa Pynnönen, Satu Gröndahl, Leena Huss, Liisa Palo-Bengtsson, Sirkka-Liisa Ekman, Olli Kuure, Tarja-Liisa Leiniö, Erkki Virta, Pekka Suutari, Eric de Geer, Erling Wande, Birger Winsa, Kari Lasonen, Raimo Rönnholm, Sven Alur Reinans, Risto Laakkonen, Karmela Liebkind, Maijaliisa Jokinen, Raija Kangassalo, Hanna Snellman, Marja Ågren, Mirja-Liisa Lukkarinen Kvist, Lotta Weckström, Maud Wedin mm har undersökt det sverigefinska kollektivet.

En del av de böcker, artiklar och avhandlingar som fötts ur deras forskning finns i Sverigefinländarnas Arkivs referensbibliotek i Eskilstuna.
 

Projekt: Forskning

Sverigefinländarnas Arkiv påbörjade år 2020 ett projekt för att kartlägga forskning om Sverigefinländarnas liv. Under projektets gång intervjuade projektledaren Sarianna Kranz en rad olika forskare om deras arbete. Detta utmynnade i en intressant samling artiklar som du kan hitta här.