Verksamhet

Verksamhet

Sverigefinländarnas Arkivs huvudsakliga verksamhet kan delas upp under tre huvudkategorier. Arkivering, Forskning och Informationsförmedling. Utöver detta bevakar vi minoritetspolitiken och skapar samarbeten och projekt tillsammans med våra medlemsorganisationer samt andra aktörer med kontaktytor till sverigefinländarnas minoritet. Vi fungerar även som ett slags “spindel i nätet” och förmedlar ofta kontakter mellan olika media, forskare, författare och privatpersoner.

Besök i Arkivet
Kulturminister Parisa Liljestrand på besök hos Sverigefinländarnas Arkiv

Arkivering och deponering

arkivhuset_eskilstuna

Vi samlar in och bevarar material rörande sverigefinländarnas liv och historia. Vi får in material bland annat från föreningar, media samt enskilda människor. Äldsta dokumentet i arkivet är från 1894 och är ett dokument från när Stockholms finska förening grundades. Föreningen lever faktiskt än idag.

Vårt material finns främst deponerat i Arkivhuset i Eskilstuna och Riksarkivets depå i Arninge. I Arninge hittar du främst äldre material medan yngre material återfinnes i Arkivhuset i Eskilstuna. I Eskilstuna finns den största samlingen, där har vi ca 200 hyllmeter material.

Egen insamling
Med jämna mellanrum gör Arkivet egna insamlingar av material som vi antingen anser fattas i samlingarna eller som skulle kunna foga en till pusselbit till de samlingar vi redan har.
Ibland blir dessa insamlingar publikationer som tex Hitsikissa hiipii uniin – en bok om sverigefinska metallarbetares liv och Luokan kynnyksen yli – en bok om finska skolklasser i Sverige. Och ibland kan insamlingar bli till vandringsutställningar, som i fallet med utställningen Arvet, som berättar om nutida sverigefinländare, som turnerat land och rike runt under många år.

På bilden: Arkivhuset i Eskilstuna med konstverk av Niklas Mulari
 

Forskning

projekt_forskning_intervjuer_sverigefinlandareVi främjar forskning genom att samarbeta med forskare som har intresse för migration, det finska språket, kulturidentiteter, sverigefinländarnas historia och finskt kulturarv i Sverige. Mest forskning har gjorts om finnarnas historia, det finska språket, två – och flerspråkigheten samt sverigefinländarnas identitet.

Vi har också kartlagt hur forskningen om sverigefinländare har sett ut under olika tider, samt publicerat en rad intressanta intervjuer med dagens verksamma forskare på vår webbplats.
En del material från det projektet – Projekt: Forskning, finns på vår webbplats.

På bilden: Forskare som intervjuades till Projekt: Forskning
 

Informationsförmedling

En viktig del av vår verksamhet är att synliggöra sverigefinländarnas historia och kultur.
Detta gör vi bland annat genom olika projekt som tex utställningar, publikationer och samarbeten med skolor och museum. Samt genom att skapa mötesplatser där olika aktörer och enskilda människor får möjlighet att träffas.

Vi har till exempel producerat både lokala utställningar och vandringsutställningar. Våra största vandringsutställningar hittills har varit utställningen Mötet som handlar om sverigefinnarnas historia efter 1945 och utställningen Arvet, som berättar om sverigefinländarnas nya generationer.