Arkivet

 

Bakgrund
Sverigefinländarnas arkiv bildades 1977 och är en ideell organisation. Originalnamnet var Arkivet för sverigefinnar och finlandsvenskar i Sverige.
Arkivet har sitt huvudsäte i Eskilstuna och medlemsorganisationerna är sverigefinska och finlandssvenska föreningar, sverigefinska skolor, finska församlingen i Stockholm, svenska kyrkan, Eskilstuna stadsarkiv och Migrationsinstitutet i Åbo. Du kan läsa mer om våra medlemsorganisationer på deras respektive hemsidor.
Dessutom har vi flera nätverk, som stöder vår verksamhet. Kontakter till finska förvaltningsområden är mycket viktiga. För närvarande finns det 59 finska förvaltningsområden i Sverige.
Kontakter till forskare och universitet i Sverige och i Finland är mycket betydelsefulla. Vi samarbetar med avdelningen för finska vid Stockholms Universitet.
Arkivet har en egen sida på Facebook där det informeras bl.a. om viktiga sverigefinska evenemang.
Vi bevarar, ordnar, tillgängliggör och främjar forskning på arkiven men är även ett informationscentrum för sverigefinländare, forskare, studerande och elever.

Nationellt minoritetsarkiv
Sverigefinländarnas arkiv är ett nationellt minoritetsarkiv som får ekonomiskt stöd från den svenska och finska staten. I Sverige kanaliseras bidrag för oss via Riksarkivet och i Finland via Undervisnings – och kulturministeriet.

Källor till finnarnas historia
Vi har källor till finnarnas nutidshistoria i Sverige. Vi får material från föreningar, media och enskilda människor. Enskilda människor är föreningsaktiva, studerande, forskare, föräldrar, lärare, anställda inom olika sektor, krigsveteraner, krigsbarn, författare, skribenter, filmskapare och konstnärer.

Vi arbetar också sedan 1985 med insamling av uppsatser och självbiografisk och skönlitterärt material, t.ex. yrkesminnen. Vi har berättelser, intervjuer, bilder, tidningar, filmer, tidningsurklipp, radiomaterial, sverigefinsk litteratur och forskningsmaterial.

Centralt och lokalt
Vi samlar material centralt men försöker att påverka så att material om finnarnas liv och historia deponeras även lokalt på regionala och lokala arkiv, bibliotek och museum. Det finns tiotals folkrörelsearkiv som har material om finnarnas historia i Sverige. Saknas folkrörelsearkiv i närområdet tar ofta kommunernas arkiv eller bibliotek emot materialet. Via dessa arkiv kan du hitta material om sverigefinsk föreningsliv och historia. Du kan söka även material via många olika databaser.
Vi har knappa resurser och de räcker inte till för att samla allt material i Eskilstuna. Därför är samarbete med lokala och regionala arkiv mycket viktigt.

Forskning
Vi främjar forskning genom att samarbeta med forskare som har intresse för migration, finska språket, kulturidentitet, finnarnas historia och finsk kulturarv i Sverige. Mest forskning har man gjort om finnarnas historia, finska språket, två – och flerspråkigheten samt sverigefinländarnas identitet.

Samlingsverk
Vi publicerar egna samlingsverk,t ex har vi publicerat en bok om metallarbetarnas liv och en bok om skolminnen. Många böcker har vi även fått från sverigefinska författare och förlag.
Vi bevarar, ordnar, tillgängliggör och främjar forskning på arkiven men är även ett informationscentrum för sverigefinländare, forskare, studerande och elever.

Utställningsverksamhet
En viktig del av vår verksamhet är att synliggöra sverigefinländarnas historia och kultur genom att producera lokala utställningar och vandringsutställningar. Vi har haft två omfattande vandringsutställningar: vandringsutställningen Mötet som handlar om sverigefinnarnas historia efter 1945 och utställningen Arvet, som berättar om sverigefinnarnas nya generationer, som är födda eller uppvuxna i Sverige. Här kan du läsa mer om Arkivets vandringsutställningar.

Digitalt arkiv
På arkivets hemsida finns digitalt arkiv där du kan läsa en del av de dokument, berättelser, bilder eller filmer som finns i arkivet i Eskilstuna eller i Riksarkivets depå i Arninge.

Våra stadgar
Här finns våra stadgar.

Aktuella projekt
Sverigefinländarnas arkiv utvecklar sin verksamhet via olika projekt i samarbete med våra medlemmar och svenska organisationer.

Styrelse 2018/2019

Ordförande
Markus Lyyra

Ordinarie Ledamöter
Jarmo Lainio, Stockholms Universitet
Ulla Honkanen, Suomiart
Seppo Poutanen, Kooperativet bok och kultur i Stockholm
Seija Sjöstedt, Sverigefinska Riksförbundet
Miika Tervonen, Migrationsinstitutet i Åbo
Ella Turta, Sverigefinska Ungdomsförbundet

Suppleanter
Heikki Tiitinen, Nätverket Gottlund, Enköping
Sirpa Humalisto, Sverigefinska Lärarförbundet
Rauno Vaara, Armémuseum
Laura Kovanen, RSKL
Christina Twerin, FRIS
Markku Mattila, Migrationsinstitutet Åbo
Saara Ludvigsen, Sverigefinska Ungdomsförbundet

Personal och medarbetare
Arkivchef Anna-Karina Bogren
Kassör Helena Laurell
Revisor Anna-Liisa Puttonen
Webb- och Projektkoordinator Salla Vartiainen
Medarbetare i Eskilstuna Tomas Carlberg