Utställningar

Utställningar

Sverigefinska Arkivet producerar ibland utställningar av material och insamlingar. Är du intresserad av någon av våra utställningar och skulle vilja visa den i just er utställningslokal kan du kontakta oss!

ARVET – en utställning om andra och tredje generationens sverigefinländare

Utställningen Arvet handlar om andra och tredje generationens sverigefinländare.
Utställningens signumbild, gjord av Markku Huovila, ger en ledtråd till temat samtidigt som bilden förenar utställningen namn och bild och gör dem till ett. Ordet arvet på finska (ärr) syftar tillbaka till det, som det så länge varit tyst om; förlusten av ett språk och en identitet. Utställningen lyfter även upp motståndet mot och den nya sverigefinskheten tillsammans med samhällspolitiska tongångar och förändrade attityder i samhället.

Utställningen innehåller drygt trettio intervjuer och tjugo roll-ups. Via intervjuerna och deras rubriker, bilderna och citaten på roll-upsen framträder utställningen bakgrundstanke och tema.

Arvet har visats på bibliotek, museum, kommunhus, kulturhus och medborgarkontor runt om i landet. Utställningen kräver ca 20-25 kvm utrymme. På flera orter har utställningen utökats till att även omfatta lokala ungdomars och barns röster i form av barn och ungas verk såsom målningar, fotografier, berättelser och filmer. Vid vernissagerna har det ibland uppträtt framstående sverigefinska artister. Utställningen är med andra ord föränderling och inkluderande – den kan anpassas till plats och publik.

Vad handlar utställningen om? Huvudtemat är sverigefinnars möjlighet att föra vidare sitt språk och sin kultur till nästa generation. Utställningen berättar om språket, identiteten och den nya sverigefinska kulturen. Utställningen bidrar till att förändra den traditionella synen på sverigefinländare som arbetarklass och visa att sverigefinnarna i verkligheten finns överallt i samhället, i alla roller och positioner. Inom en rad olika områden har sverigefinnar också nått oväntat stora framgångar.

Du hittar utställningskatalogen här.

Utställningen kan beställas via Sverigefinländarnas Arkiv. Kontakta oss här.
 


MÖTET MELLAN SVERIGE OCH FINLAND

År 2007 producerade Sverigefinländarnas arkiv en vandringsutställning om mötet mellan den finska och den svenska kulturen i Sverige. Dessa två länder är så lika på många sätt, men ändå finns det ganska stora kulturella skillnader. Vår ambition är att synliggöra den sverigefinska minoriteten och i synnerhet arbetsinvandringen från Finland till Sverige efter andra världskriget.
Vi har också velat lyfta upp de finska kvinnornas arbetsinsatser i det svenska arbetslivet. De finska kvinnorna arbetade i större utsträckning utanför hemmet än sina svenska systrar. Både på gott och ont. Den ekonomiska självständigheten fick de betala med dålig hälsa. Ofta var arbetsuppgifterna tunga och enformiga. De finska kvinnorna var också gränsöverskridande och kunde pendla mellan de två kulturerna. De hade också lättare att anpassa sig till det svenska samhället. Ganska ofta gifte de sig med en svensk man. Samtidigt gifte sig få finska män med svenska kvinnor.
En viktig del av utställningsmaterialet består av finländarnas livsberättelser från olika yrkesområden. Dessa berättelser finns bevarade i Sverigefinländarnas arkiv.

LÄS MER OM MÖTET MELLAN SVERIGE OCH FINLAND