Arkivering

Arkivering

Vårt material utgör källor till finländarnas nutidshistoria i Sverige. Vi får in material från tex föreningar, media och enskilda människor. Enskilda människor kan tex vara föreningsaktiva, studerande, forskare, föräldrar, lärare, anställda inom olika sektorer, krigsveteraner, krigsbarn, författare, skribenter, filmskapare och / eller konstnärer.

Materialet finns deponerat i Arkivhuset i Eskilstuna och i Riksarkivets depå i Arninge. I Arninge hittar du främst äldre material medan yngre material återfinnes i Arkivhuset i Eskilstuna. I Eskilstuna finns vår största samling, där vi för tillfället har ca 200 hyllmeter material.
I Arkivet finns originalhandlingar, t ex protokoll, verksamhetsberättelser, bilder, berättelser och tidningar. Äldsta dokumentet i Arkivet är från 1894 från mötet då Stockholms finska förening grundades. Materialet kan användas för till exempel forskning, utställningar och publikationer.

Eskilskällan
Sverigefinländarnas arkiv ingår i Eskilskällan som finns i Eskilstuna stadsbibliotek. Där kan man söka i våra databaser och det finns också en läsesal för studier av arkivmaterial. Behöver du hjälp vid materialsökning och beställning kontakta oss för att boka en tid

Lämna in material till arkivet

Om du vill lämna in material till Arkivet finns en särskilld rutin för detta. Läs mer på denna sida.
 

En hylla med arkivmaterial
En hylla med arkiverat material

Andra arkiv

Sverigefinländarnas historia är lång och utspridd. Därför finns material om sverigefinländarna spritt runt omkring i landet. Finns inte materialet ni söker hos oss kan det kanske vara av intresse att söka i följande databaser och institutioner

Kungliga biblioteket och Riksarkivet
Kungliga biblioteket (Kb) är Sveriges nationella bibliotek innehar viktiga källor till Finlands och finnarnas historia i Sverige.

Riksarkivets Nationella databas NAD
Via NAD kan du även hitta en del av det material som finns hos Sverigefinländarnas arkiv i Arninge eller Eskilstuna.

Institutet för språk och folkminne (ISOF)

Institutet för språk och folkminne har ett eget arkiv.

Folkrörelsernas arkivförbund
Många finska föreningar , politiska partiernas finskspråkiga avdelningar, hem – och skolaföreningar och Sverigefinska Lärarförbundets medlemsorganisationer har deponerat sina material på lokalnivå på folkrörelsernas arkiv eller bibliotek. Folkrörelsernas Arkivförbund är sen 2019 vilande och hänvisar vidare till Svenska Arkivförbundet.

Regionalarkivet i Göteborg
I Göteborgs regionala arkiv finns det material om sverigefinnarnas verksamhet.

DiVA portal
DiVA portal hittar du forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid olika lärosäten och forskningsinstitutioner I Sverige.

Svensk mediedatabas (SMDB)
Svensk mediedatabas är Kungliga Bibliotekets söktjänst för deras audiovisuella samlingar.

Migrationsinstitutet i Åbo
Migrationsinstitutet i Åbo har material om finnarnas historia på olika håll i världen och även om sverigefinnarna.

SVT – Öppet Arkiv
SVTs Öppet Arkiv kan du se en del äldre TV inslag som handlar om finländare.

Finna.fi
Finna.fi är en söktjänst som samlar material från hundratals finska aktörer på ett och samma ställe. Med mångsidiga sökfunktioner får du enkelt tillgång till miljontals material avgiftsfritt.