Arkistosta

Ruotsinsuomalaisten arkisto

Ruotsinsuomaisten arkiston taustaa
Ruotsinsuomalaisten arkisto perustettiin vuonna 1977 ja se on voittoa tavoittelematon järjestö. Ruotsinsuomalaisten arkiston alkuperäinen nimi oli ruotsinsuomalaisten ja suomenruotsalaisten arkisto Ruotsissa.
Arkiston pääkonttori on Eskilstunassa ja sen jäsenjärjestöjä ovat ruotsinsuomalaiset ja suomenruotsalaiset yhdistykset, ruotsinsuomalaiset koulut, Tukholman suomalainen seurakunta, Ruotsin kirkko, Eskilstunan kaupunginarkisto ja Turun siirtolaisuusinstituutti. Voit lukea lisää jäsenjärjestöistämme niiden kotisivuilta.
Lisäksi meillä on useita verkostoja, jotka tukevat toimintaamme. Yhteydet suomen kielen hallintoalueisiin ovat erittäin tärkeitä. Ruotsissa on tällä hetkellä 59 suomen kielen hallintoaluetta.
Yhteydet Ruotsin ja Suomen tutkijoihin ja yliopistoihin ovat arkistolle myös erittäin tärkeitä. Teemme tiivistä yhteistyötä Tukholman yliopiston suomen kielen laitoksen kanssa. Arkistolla on myös oma Facebook-sivu, jossa tiedotetaan muun muassa tärkeistä ruotsinsuomalaisista tapahtumista.
Arkisto tallentaa, järjestää, sekä tuo esille ruotsinsuomalaisten historiaa ja edistää tutkimusta mutta olemme myös informaatiokeskus tavallisille ruotsinsuomalaisille, tutkijoille, opiskelijoille ja oppilaille.
Täältä löydät sääntömme.

Kansallinen vähemmistöarkisto

Ruotsinsuomalaisten arkisto on kansallinen vähemmistöarkisto, joka saa taloudellista tukea Ruotsin ja Suomen valtioilta. Ruotsissa apurahat kanavoidaan meille Kansallisarkiston ja Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön kautta.

Suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten historian lähteet

Meillä on monia lähteitä suomalaisten nykyhistoriaan Ruotsissa. Saamme materiaalia järjestöiltä, ​​medialta ja yksityishenkilöiltä. Yksityishenkilöt ovat aktiivisia järjestöissä, opiskelijoita, tutkijoita, vanhempia, opettajia, eri alojen työntekijöitä, sotaveteraaneja, sotalapsia, kirjailijoita, kirjailijoita, elokuvantekijöitä ja taiteilijoita.

Olemme työskennelleet myös vuodesta 1985 lähtien tutkielmakokoelmien sekä omaelämäkerrallisen ja fiktiivisen aineiston keräämisen kanssa esimerkiksi ammatillisten muistojen kautta. Meillä on tarinoita, haastatteluja, kuvia, aikakauslehtiä, elokuvia, sanomalehtileikkeitä, radiomateriaalia, ruotsinsuomalaista kirjallisuutta, sekä tutkimusmateriaalia.

Keskitetysti ja paikallisesti

Keräämme materiaalia keskitetysti mutta yritämme vaikuttaa siihen, että aineisto suomalaisten elämästä ja historiasta tallentuisi myös paikallisesti alueellisiin arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin. On olemassa kymmeniä kansanliikearkistoja, joista löytyy myös aineistoa suomalaisten historiasta Ruotsissa. Jos lähialueellasi ei ole kansanliikearkistoa, niin kuntien arkistot ja kirjastot ottavat yleensä vastaan materiaalia. Näiden arkistojen kautta voit löytää materiaalia ruotsinsuomalaisten yhdistystysten elämästä ja historiasta. Voit myös etsiä materiaalia monien eri tietokantojen kautta.

Ruotsinsuomalaisten arkistolla on niukat resurssit, jotka eivät riitä koko aineiston keräämiseen Eskilstunassa ja tämän vuoksi yhteistyö paikallisten ja alueellisten arkistojen kanssa on erittäin tärkeää.

Tutkimustyö

Edistämme tutkimusta tekemällä yhteistyötä tutkijoiden kanssa, joilla on kiinnostusta muuttoliikkeeseen, suomen kieleen, kulttuuri-identiteettiin, suomalaisten historiaan ja suomalaiseen kulttuuriperintöön Ruotsissa. Suurin osa jo tehdystä tutkimuksista liittyy suomalaisten historiaan, suomen kieleen, kaksi- ja monikielisyyteen, sekä ruotsinsuomalaiseen identiteettiin.

Kokoelmat

Ruotsinsuomalaisten arkisto julkaisee omia kokoelmia. Arkisto on esimerkiksi julkaissut kirjan metallityöläisten elämästä, sekä yhden kirjan koulun muistoista. Olemme saaneet myös monia kirjoja ruotsinsuomalaisilta kirjailijoilta ja kustantajilta.

Arkisto säilyttää, järjestää, tuo esiin ja edistää tutkimusta arkistoissa, mutta olemme myös informaatiokeskus tavallisille ruotsinsuomalaisille, tutkijoille, opiskelijoille ja oppilaille.

Näyttelytoiminta

Tärkeä osa arkiston toimintaa on tehdä ruotsinsuomalaisten historia ja kulttuuri näkyväksi tuottamalla paikallisia- ja kiertonäyttelyitä. Meillä on ollut kaksi laajaa kiertonäyttelyä: ”Mötet/Kohtaaminen”, joka kertoo ruotsinsuomalaisten historiasta vuoden 1945 jälkeen, ja näyttely ”Arvet/Perintö”, joka puolestaan kertoo Ruotsissa syntyneiden tai kasvaneiden ruotsinsuomalaisten uusista sukupolvista. Täältä voit lukea lisää Arkiston matkustavista näyttelyistä.

Täältä voit lukea lisää arkiston kiertonäyttelyistä

Arkiston hallitus 2020/2021

Puheenjohtaja
Markus Lyyra

Vara puheenjohtaja
Rauno Vaara, Armeijamuseo

Varsinaiset jäsenet
Jarmo Lainio, Tukholman yliopisto
Ulla Honkanen, Suomiart
Laura Kovanen, RSKL
Seppo Poutanen, Kirja- ja kulttuuri, Tukholma
(Markku Mattila, Turun Siirtolaisuusinstituutti)

Varajäsenet
Seija Sjöstedt, RSKL
Heidi Grönstrand, Tukholman yliopisto
Christina Twerin, FRIS
Sirpa Humalisto, Suomalaisten opettajaliitto
Anna Bucquet, Suomiart

Henkilökunta ja yhteyshenkilöt
Arkiston johtaja Anna-Karina Bogren
Kassan hoitaja Helena Laurell
Tilintarjastaja Anna-Liisa Puttonen
Toiminnankehittäjä Salla Vartiainen
Eskilstunan yhteyshenkilö Tomas Carlberg