Ruotsinsuomalainen tutkimus nyt

Ruotsinsuomalainen tutkimus nyt

Yhteistyössä Ruotsinsuomalaisen tutkimusverkoston kanssa Ruotsinsuomalaisten Arkisto kokoaa tutkijoita esittelemään ajankohtaista ruotsinsuomalaisuutta käsittelevää tutkimusta. Arkiston ja verkoston werbinaarisarjassa tutkijat tuovat esiin tutkimuksensa tuoreinta antia ja pyrkivät liittämään sitä ajankohtaisiin vähemmistöpoliittisiin keskusteluihin.

Sverigefinsk forskning nu webinarserie

Sarjan webinaarit ovat kestoltaan tunnin mittaisia. Noin puolet webinaarista koostuu tutkijan puheenvuorosta, puolet omistetaan keskustelulle. Webinaarien kieli on suomi.
Webinaarit juonta mediatutkija ja journalismin dosentti Maarit Jaakkola.

Linkki webinaareissa mainittuihin resursseihin

Aikaisemmat webinaarit

5.9.2023 klo 18–19.30 – Rajakieli Haaparannalla
Sivi Järvinen, väitöskirjatukja, Göteborgin yliopisto

3.10.2023 klo 18.00–19.30 – In memoriam Tove Skutnabb-Kangas
Tove Skutnabb-Kangas muistoksi

7.11.2023 klo 18.00–19.00 – Ruotsinsuomalaiset ja muuttoliiketutkimus (Ruotsin aikaa)
Miika Tervonen, lehtori, Helsingin yliopisto

5.12.2023 klo 18.00–19.00 – Ruotsinsuomalaisten kielielämämakerrat
Jaana Kolu apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto

Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto perustettiin tammikuussa 2022 ruotsinsuomalaisuudesta kiinnostuneiden tutkijoiden toimesta. Verkosto on tarkoitettu foorumiksi, jossa tutkijat ja muut tutkimuksesta kiinnostuneet voivat tavata ja keskustella. Verkoston tarkoituksena on tuoda yhteen eri tieteenalojen ja maiden tutkijoita ja luoda kontaktialueita keskustelulle korkeakoulumaailman ja yhteiskunnan eri sektoreiden välille.

Kiinnostuneet voivat liittyä verkoston Facebook-ryhmään ja/tai seurata verkoston Twitter-tiliä


Lisätietoja:
Helen Kantokoski Kviby
Sverigefinländarnas arkiv
helen(at)arkisto.org

Maarit Jaakkola
Sverigefinskt forskningsnätverk
jaakkola.maarit(at)gmail.com