Toiminta

Toiminta

Arkiston päätoiminnan voi jakaa kolmeen pääkategoriaan. Ne ovat arkistointi, tutkimuksen edistys ja tiedonvälitys. Tämän lisäksi seuraamme vähemmistöpolitiikkaa ja luomme yhteistöitä ja perustamme hankkeita yhdessä jäsenjärjestöjemme ja muiden ruotsinsuomalaisvähemmistön yhteyspisteitä omaavien toimijoiden kanssa. Toimimme myös eräänlaisena ”hämähäkkinä verkossa” ja välitämme usein kontakteja eri medioiden, tutkijoiden, kirjailijoiden ja yksityishenkilöiden välillä.

Arkiston toiminta
Kultuuriministeri Parisa Liljestrand kyläilee Arkistossa

Arkistointi

Keräämme ja säilytämme ruotsinsuomalaisten elämään ja historiaan liittyvää materiaalia. Saamme materiaalia mm. Yhdistyksiltä, medialta ja yksityishenkilöiltä. Arkiston vanhin asiakirja on vuodelta 1894 ja se kertoo Tukholman Suomiseuran perustamisesta. Yhdistys elää itse asiassa vielä tänäkin päivänä.

Aineistomme on pääosin talletettuna Eskilstunan arkistoon ja Arningen Riksarkivetin arkistoon. Arningesta löydät pääasiassa vanhempaa materiaalia, kun taas nuorempaa materiaalia löytyy Eskilstunan Arkivhusetista. Eskilstunassa on suurin kokoelma, jossa meillä on noin 200 hyllymetriä materiaalia.

Omia kokoelmia
Arkisto tekee säännöllisin väliajoin omia kokoelmia aineistosta, jonka katsomme joko puuttuvan kokoelmista tai jotka voisivat kohentaa jo olemassa olevia kokoelmia.
Joskus teemme näistä kokoelmista julkaisuja, kuten Hitsikissa hiipii uniin – kirja ruotsalais-suomalaisten metallityöläisten elämästä tai Luokan kynnyksen yli – kirja suomalaisista luokista Ruotsissa. Joskus kokoelmasta voi tulla kiertonäyttely, kuten Arvet-näyttelystämme, joka kertoo nykyajan ruotsinsuomalaisista, ja joka on ollut näyteillä monessa paikkaa Ruotsia.

Kuvassa: Eskilstunan arkistotalo ja Niklas Mularin taideteos

Tutkinto

Edistämme tutkimusta tekemällä yhteistyötä mm. maahanmuutosta, suomen kielestä, kulttuuri-identiteetistä, ruotsinsuomalaisten historiasta ja suomalaisesta kulttuuriperinnöstä Ruotsissa kiinnostuneiden tutkijoiden kanssa. Eniten on tutkittu suomalaisten historiaa, suomen kieltä, kaksi- ja monikielisyyttä sekä ruotsinsuomalaisten identiteettiä.

Olemme myös kartoittaneet miltä ruotsinsuomalaisia koskeva tutkimus on näyttänyt eri aikakausina, sekä julkaissut verkkosivuillamme monta kiinnostavaa, tänään ajankohtaisien tutkijoiden, haastattelua.
Tietyt materiaalit hankkeesta – Projekti: Tutkinto on siis saatavilla verkkosivuillamme (ruotsiksi).

Kuvassa: Tutkijat, joita haastateltiin Projekti:Tutkinto-hankeeseen.

Tiedon välittäminen

Tärkeä osa toimintaamme on edistää ruotsinsuomalaisten historian ja kulttuurin näkyvyyttä
Teemme tämän erilaisten projektien, kuten näyttelyiden ja julkaisujen kautta. Usein teemme yhteistyötä koulujen ja museoiden kanssa. Luomme myös kohtaamispaikkoja, joissa eri toimijat ja yksilöt voivat tavata.

Olemme tuottaneet sekä paikallisia näyttelyitä että kiertonäyttelyitä. Suosituimpiin kiertonäyttelyihin kuuluu ruotsinsuomalaisten historiaa vuoden 1945 jälkeen käsittelevä Kohtaaminen-näyttely sekä ruotsinsuomalaisten uusista sukupolvista kertova Arvet-näyttely.