Tutkimusprojekti

Tutkimuskartoitus

Ruotsinsuomalaisten Arkisto aloitti lokakuussa projektin jonka tarkoituksena on kartoittaa ruotsalaissuomalaisten elämään ja historiaan koskevaa tutkimusta. Tehtävään palkattiin projektipäällikkö Sarianna Kranz, taiteenopettaja, jolla on visuaalisen oppimisen maisterin tutkinto.
Hanke on toistaiseksi ottanut yhteyttä sekä Suomen että Ruotsin yliopistoihin ja korkeakouluihin löytääkseen tutkijoita jotka ovat kiinnostuneita ruotsinsuomalaisuudesta. Hieman vastauksia on tullut, ja haastattelut alkavat lähiviikkoina. Projekti on myös ottanut yhteyttä ruotsissa oleviin suomalaisiin hallintoalueisiin levittääkseen tietoa projektista.

Syventymisvaiheessa Sariannan tekemät haastattelut ovat osa projektia ja ne pyrkivät paitsi tiedottamaan uudesta tutkimuksesta ja sen aiheista, myös kertomaan jo pitempään vaikuttaneiden toimijoiden ajatuksista ja työstä jota on tehty. Päämääränä on näin valottaa ja oppia tuntemaan tutkimuksellisia perspektiivejä ja sen toimijoita.

Projektipäälikkö Sarianna Kranz
pm(at)arkisto.org tai +4679-3041822