MinUNg projekt i Vasa- med forskaren Sanna Heittola

MinUNg projektet

Forskaren Sanna Heittola har påbörjat tillsammans med en projektgrupp, som leds av Professor Siv Björklund på Åbo Akademi, en jämförande undersökning om svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungas positioneringar och uppfattningar om minoritetsspråk, minoritetsskap och minoritisering i Finland och Sverige. Unga sverigefinländare är alltså en av grupperna som de har som informanter. De undersöker bland annat betydelsen av geografisk kontext och språkstatus för gymnasieåriga ungas synsätt (dvs. om hemortens en- eller flerspråkighet påverkar deras synsätt). Projektet har inletts i början av mars 2020.

Just nu under hösten 2020 är den i fasen där en enkät har utformats som planeras att skickas till de olika målgrupperna. Enkäten ställer frågan om vad identitet är för dessa unga i gymnasieåldern. En utmaning för projektgruppen har varit att hitta vägar till att nå ungdomarna med enkäten, men detta håller på att lösa sig. Enkäten finns numera även på projektets egen hemsida (http://blogs2.abo.fi/minung/fi/)

Nästa fas i projektet är att börja intervjua ungdomar med sk. Q-metoden, där intervjupersonerna får välja ur kortlek kort med påståenden som de ska sedan ta ställning till om de tycker lika eller olika. Man gör sedan en matematisk analys av svaren. Genom intervjuer får man fram vidare perspektiv och berättelser, liksom genom diskussioner i smågrupper. Man vill analysera hur den språkliga miljön påverkar uppfattningar om identiteten. Hur är den på olika geografiska miljöer? Samt vilken betydelse har det om miljön är enspråkig eller flerspråkig? Projektet resulterar i en artikel som publiceras i slutet av 2021.

Det ska bli intressant att få ta del av artikeln, då jämförande studier av ungdomars identitet som minoritet i olika geografiska och språkliga miljöer kan tillföra alldeles ny kunskap. Och det är just det som Heittola säger att är största motivationen för henne som forskare; att få hitta nya meningssammanhang och medverka till utökad kunskap. Hon själv har inte vuxit upp i tvåspråkig miljö, men har varit intresserad av språkforskning länge och när hon blev erbjuden att delta som projektforskare i detta projekt var det lätt för henne att tacka ja.

Om du som läser intervjusammanfattningen tillhör någon av målgruppen – besök MinUNg hemsida och fyll i enkäten! (http://blogs2.abo.fi/minung/svara/) Hjälp forskningen framåt!