Om makt och språk på skolgården- med forskaren Tuuli From

Om makt och språk på skolgården Tuuli Fromin avhandling ”Speaking of space An ethnographic study of language policy, spatiality and power in bilingual educational settings ” (Etnografisk avhandling om Språkpolitik,rum och makt i tvåspråkiga skolmiljöer) undersöker tvåspråkigheten ur språkpolitisk synvinkel Läs mer…