Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunto 2023

Ruotsinsuomalaisten arkisto osallistui viikonloppuna 22-23/4 Tukholmassa olevaan täysistuntoon. Toteamme tämän jälkeen että koulutusasiat ovat kaikkien jäsenjärjestöjen mielessä. Käsitelimme kolmea aloitetta. 1. Kokousasiakirjat ovat tästedes sekä ruotsiksi että suomeksi. 2. Puheenjohtajisto sai tehtäväkseen viedä eteenpäin asiaa totuuskommissiosta, jotta Ruotsin hallitus asettaisi Läs mer…

Årets uppföljningsrapport om minoritetspolitikens utveckling

Uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har lämnat in sin uppföljningsrapport till regeringen om minoritetspolitikens utveckling under 2022. I årets rapport är kommuner och regioners arbete i fokus. Du kan läsa den här.

Kielipalkinto

21. Lokakuuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta jakoi vuosittaisen kielipalkinnon edesmenneen puheenjohtajansa Markku Peuran muistoksi. Tänä vuonna palkinnon sai vähemmistökielelle tärkeän suomenkielisen viestinnän veteraani Tapani Kekki. Tapani Kekki on toiminut Ruotsinsuomalainen lehden vastaavana julkaisijana ja päätoimittajana parisenkymmentä vuotta. 21. oktober delade Sverigefinländarnas Delegation Läs mer…

Om stora linjer i forskningen om sverigefinnar – samtal med Jouni Korkiasaari

Om stora linjer i forskningen om sverigefinnar – samtal med Jouni Korkiasaari   Jouni Korkiasaari har arbetat som forskare och chef på informationstjänster på Migrationsinstitutet i Åbo. Han är också både författare och en grafisk formgivare till ett antal böcker. Läs mer…

Om dansmusikens betydelse för sverigefinskheten – samtal med Pekka Suutari

Om dansmusikens betydelse för sverigefinskheten – samtal med Pekka Suutari   Professor Pekka Suutari, från Östra Finlands Universitet i Joensuu, har forskat om sverigefinsk musik och dess relation till identitetsfrågor för sverigefinnar. Hans avhandling Götajoen Jenkka från år 2000 har Läs mer…

Om vithetsnormen och minoritetsforskning – samtal med Stellan Beckman

Om vithetsnormen och minoritetsforskning -samtal med Stellan Beckman   Intervju med Stellan Beckman, forskningsassistent och etnolog, som har arbetat på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Stellan Beckman har författat masteruppsatsen Vit men inte svensk: Andra generationens sverigefinnar i den svenska vithetens Läs mer…