Årets uppföljningsrapport om minoritetspolitikens utveckling

Uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har lämnat in sin uppföljningsrapport till regeringen om minoritetspolitikens utveckling under 2022. I årets rapport är kommuner och regioners arbete i fokus. Du kan läsa den här.