Om forskning vid Migrationsinstitutet – samtal med Elli Heikkilä

Om forskning vid Migrationsinstitutet – samtal med Elli Heikkilä   Jag fick tillfälle att intervjua Forskningsledaren på Nationella Migrationsinstitutet i Åbo, Elli Heikkilä. Sverigefinländarnas Arkiv har under många år samarbetat med Migrationsinstitutet kring den forskning som gjorts där om ämnen Läs mer…

Om makt och språk på skolgården- med forskaren Tuuli From

Om makt och språk på skolgården Tuuli Froms avhandling ”Speaking of space An ethnographic study of language policy, spatiality and power in bilingual educational settings ” (Etnografisk avhandling om Språkpolitik,rum och makt i tvåspråkiga skolmiljöer) undersöker tvåspråkigheten ur språkpolitisk synvinkel Läs mer…

Projekt: Forskning går in i fördjupningsfasen

I början av oktober startade Sverigefinländarnas arkiv ett projekt som syftar till att kartlägga forskning om sverigefinländares liv och historia. Projektledaren påbörjade arbetet med att intervjua Erkki Vuonokari, tidigare arkivchef vid Sverigefinländarnas arkiv samt Jarmo Lainio, Professor vid Stockholms universitet. Läs mer…