Stödmedlem/ Tukijäsen

Är du en person som tycker att det arbetet Sverigefinländarnas arkiv gör är viktigt? Såpass viktigt att du vill vara med och stödja det? Koetko että henkilönä arvostat Ruotsinsuomalaisen arkiston työtä tärkeänä? Niin tärkeänä että haluat tukea arkistoa tukijäsenenä? Sätt Läs mer…

Ruotsinsuomalainen tutkimus nyt. Sverigefinsk forskning nu.

Ruotsinsuomalainen tutkimus nyt: tutkijat Ruotsista ja Suomesta kertovat työnsä tuloksista Ruotsinsuomalaisten arkisto kokoaa yhteistyössä Ruotsinsuomalaisen tutkimusverkoston kanssa tutkijoita esittelemään ajankohtaista ruotsinsuomalaisuutta käsittelevää tutkimusta. Arkiston ja verkoston webinaarisarjassa tutkijat tuovat esiin tutkimuksensa tuoreinta antia ja pyrkivät liittämään sitä ajankohtaisiin vähemmistöpoliittisiin keskusteluihin. Läs mer…