Ruotsinsuomalainen tutkimus nyt. Sverigefinsk forskning nu.

Ruotsinsuomalainen tutkimus nyt:
tutkijat Ruotsista ja Suomesta kertovat työnsä tuloksista

Ruotsinsuomalaisten arkisto kokoaa yhteistyössä Ruotsinsuomalaisen tutkimusverkoston kanssa tutkijoita esittelemään ajankohtaista ruotsinsuomalaisuutta käsittelevää tutkimusta.

Arkiston ja verkoston webinaarisarjassa tutkijat tuovat esiin tutkimuksensa tuoreinta antia ja pyrkivät liittämään sitä ajankohtaisiin vähemmistöpoliittisiin keskusteluihin.
Lue lisää…

Sverigefinsk forskning nu: forskare från Sverige och Finland berättar om sina forskningsresultat.

I samarbete med det sverigefinska forskningsnätverket samlar Sverigefinländarnas arkiv forskare för att presentera aktuell forskning om sverigefinskhet. I arkivets och nätverkets webbinarserie lyfter forskare fram det senaste inom sin forskning och försöker integrera det i aktuella minoritetspolitiska debatter.

Webbinarierna är en timme långa. Ungefär hälften av webbinariet består av forskarens tal, hälften är tillägnad diskussionen. Språket för webbinarierna är finska. Läs mer…