Sverigefinnar i Stockholm genom tid och rum.

Professor emeritus Jarmo Lainio deltog under 2021-2022 i en arbetsgrupp ledd av Stockholms stadsmuseum, som producerade rapporter om de nationella minoriteterna i Stockholm. Dessa har nu publicerats i museets digitala bibliotek. Lainios essä om stocksholmsfinnar hittas på:

https://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/archives/5004-Dokument-och-publikationer/Publikationer/Stockholmsmonografier/SSMB_0037532_01.pdf.info

 De övriga rapporterna återfinns på:

https://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/archives/5004-Dokument-och-publikationer/?q=Stockholmia%20ess%C3%A4

Professori emeritus Jarmo Lainio osallistui 2021-2022 työryhmässä joka tuotti esseitä Tukholman kansallisista vähemmistöistä. Tiedot on nyt julkaistu Tukholman kaupunginmuseon digitalisessa kirjastossa. Lainion essee tukholmansuomalaisista:

https://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/archives/5004-Dokument-och-publikationer/Publikationer/Stockholmsmonografier/SSMB_0037532_01.pdf.info

Muut raportit:

https://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/archives/5004-Dokument-och-publikationer/?q=Stockholmia%20ess%C3%A4