Europarådets expertkommittés rapport!

Samma dag som Europarådets expertkommitens åttonde rapport om minoriteter i Sverige kom ut hade ett antal sverigefinska organisationer samråd med statsrådet Parisa Liljestrand.
I utlåtandet från expertkommittén rekommenderar de starkt IGEN att Sverige bör utöka grunderna i diskrimineringslagen så att de omfattar diskriminering av språk.
Parisa Liljestrands svar på frågan som ställdes om detta kom från arbetsmarknadsdepartementet, som är ansvariga för just denna fråga, var att det just nu inte finns planer på att utöka grunderna i diskrimineringslagen för att omfatta diskriminering av språk.

Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmä julkaisi eilen kahdeksannen raporttinsa koskien Ruotsin vähemmistöjä ja samana päivänä kutsutuilla ruotsinsuomalaisilla järjestöillä oli neuvonpito kulttuuriministeri Parisa Liljestrandin kanssa.
Uudessa tarkastusraportissaan ryhmä kehottaa Ruotsia jälleen kerran laajentamaan syrjintälakia koskemaan myös kieliä.
Parisa Liljestrandin vastaus kysymykseen koskien tätä tuli työmarkkinaministeriöltä, joka vastaa asiasta, että juuri nyt ei ole suunnitelmia laajentaa syrjintälakia sisältääkseen kielen.