Språkrådsdagen 2018 hos Institutet för språk och folkminnen

Välkommen till en dag om språk i förändring!

Onsdagen den 25 april är det dags för Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. I år är temat språk i förändring.

Ur programmet:

· Den outhärdliga språkförändringen (Ylva Byrman)

· Vad hände(r) sedan med svenskan i förorten? (Ellen Bijvoet)

· Gräsrötternas språkvård (Mats Landqvist)

· Svenska dialekter i förändring (Jenny Nilsson)

· Svenska på export (Sofia Tingsell)

· Hur bildas grammatiska ord? (Maria Bylin)

· Kan dagens elever inte skilja på de och dem? (Lena Lind Palicki och Susanna Karlsson)

· Vad är ”riktig jiddisch”? (Jean Hessel)

Moderator för konferensen är Karin Milles.

Sist på dagen delas årets stora språkvårdspriser ut:

Klarspråkskristallen för ett klart och begripligt myndighetsspråk
Minoritetsspråkspriset för främjandet och skyddandet av minoritetsspråken i Sverige
Erik Wellanders pris för språkvårdsforskning

Konferensen hålls i Garnisonen, på Östermalm i Stockholm. Deltagaravgiften är 1 900 kr.

Mer information och anmälningsformulär: www.sprakochfolkminnen.se/sprakradsdagen-2018

Välkommen! /Institutet för språk och folkminnen