Ny insamling!

Vad har DU för erfarenheter av skolvärlden?

Sverigefinländarnas Arkiv har startat en insamling för att samla in sverigefinländares upplevelser om finskaundervisningen och skolhistoriken i Sverige. Arkivet har en lång erfarenhet av att skapa beskrivningar och samla in material från skolfältet, som varit i en nyckelposition i den sverigefinska minoritetens framväxt. Flera antologier har publicerats, som främst berör 1980- och 1990-talen. Men vad har hänt före detta och sedan dess, under den officiella minoritetsepoken? Arkivet vill därför samla in berättelser från “fältet”, av personer som antingen själva varit eller är lärare, elever, rektorer eller andra som följt utvecklingen på nära håll, lokalt eller nationellt.
Lue lisää/ Läs mer