Skolberättelser

Vad har DU för erfarenheter av skolvärlden?

Sverigefinländarnas Arkiv har startat en insamling för att samla in sverigefinländares upplevelser om finskaundervisningen och skolhistoriken i Sverige. Arkivet har en lång erfarenhet av att skapa beskrivningar och samla in material från skolfältet, som varit i en nyckelposition i den sverigefinska minoritetens framväxt. Flera antologier har publicerats, som främst berör 1980- och 1990-talen. Men vad har hänt före detta och sedan dess, under den officiella minoritetsepoken? Arkivet vill därför samla in berättelser från ”fältet”, av personer som antingen själva varit eller är lärare, elever, rektorer eller andra som följt utvecklingen på nära håll, lokalt eller nationellt. 

Arkivet uppmanar sverigefinländare att skicka in sina upplevelser om finskaundervisningen i skolan i Sverige. Arkivet tar emot text, foton och tidningsurklipp. Alla med sverigefinsk anknytning kan skicka in material. Materialet kan skickas in analogt eller digitalt. Det analoga materialet sparas i Sverigefinländarnas Arkiv i Eskilstuna. Av en del av bidragen publiceras en flerspråkig antologi. Genom att skicka in material godkänner man att Sverigefinländarnas Arkiv har rätt att gallra, redigera, publicera och sprida materialet fritt.

Vad du kan skicka in: Texter och teckningar, via vanlig post eller digitalt via e-post.
Digitala bilder: ska vara i formatet .jpeg
Berättelser inskickade via e-post: ska vara i något av formaten .doc/.odt
Språk: Finska, svenska och meänkieli


Vad ska jag skriva om?

Arkivet vill uppmana till att skriva fritt och förmedla just din historia.
Men om du har svårt att komma igång har vi samlat några frågor man kan utgå ifrån om man behöver inspiration.

Frågor man kan fundera på:
Har det blivit enbart sämre efter den officiella minoritetsepoken eller finns det andra synvinklar som behöver föras fram?
Hur ser lärarna själva på sina arbetsfält, skolmiljöer, arbetskamrater, barnen, språk- och andra pedagogiska utmaningar? Hur ser eleverna på detta?
Hur många skolor har du undervisat i?
Hur många elever har du haft?
Hur många timmar har du undervisat om du t.ex. varit kringresande lärare, rektor m.m.?
Kan du säga något om den lokala atmosfären?
Hur var det i lärarrummet/på skolgården, t.ex. fick man prata finska där?
Var har du utbildat dig?
Det kan även vara roligt att få veta om elevernas bakgrund och språkfärdigheter.
Hur många skolor har du gått i? Hur många lärare har du haft?
Hur många timmar hade du som elev hemspråksundervisning/modersmålsundervisning i veckan, om du hade det?
Om du gick i finsk klass, läste ni parallellt på svenska och finska, t.ex. samhällsorienterande ämnen och ympäristöoppi eller engelska på svenska och finska?

Hur skickar jag in material via post?

1. Märk materialet med ålder och plats (tex. 44 år, Landskrona). Om du vill kan du också märka materialet med ditt namn, detta är dock frivilligt.
2. Märk kuvertet ”Skolberättelser”.
3. Skicka till
Arkisto
c/o: Sverigefinsk Bok och Kultur
Birkagatan 19
11336 Stockholm

Hur skickar jag in material via e-post?

1. Se till att materialet är i något av följande format
Bilder: jpeg
Text: .doc/.odt
2. Döp materialet på följande vis: plats_ålder_001 (tex om du har två filer Haaparanta_44_001, Haaparanta_44_002)
3. Fyll i formuläret nedan och klicka på ”Skicka”.

 


    Mer info om villkor hittar du här
    Lisää tietoa ehdoista löydät täältä