Ny insamling! Uusi keräys!

Pedagogit, katsokaa tänne!
Ruotsinsuomalainen arkisto on havainnut aukon kokoelmissaan. Tarvitsemme teidän apua sen täydentämiseen. Historiallisesti suomen kielen opettajat ja pedagogit ovat itse tarvinneet tuottaa oppimateriaalia äidinkielen oppilaille, täyttääkseen Ruotsin opetussuunnitelmien vaatimukset. Nämä materiaalit ovat tärkeitä säilyttää tulevaisuudelle koska ne kuvaavat pedagogien henkilökohtaista luovuutta ja kekseliäisyyttä. Pedagogien ansiosta suomen kieli elää edelleen Ruotsissa! Tule osaksi historiaa ja lähetä itsetuotettu materiaalisi meille tallennettavaksi, ikuisiksi ajoiksi!

Pedagoger, se hit!
Sverigefinländarnas arkiv har upptäckt en lucka i sina samlingar och vi behöver er hjälp för att fylla den. Historiskt sett har lärare i finska i Sverige själva behövt producera delar av läromaterialet till sina elever, för att möta kraven i den svenska läroplanen. Detta pedagogiska material är viktigt att bevara för framtiden eftersom det visar på pedagogernas personliga engagemang, kreativitet och påhittighet. Tack vare pedagogerna lever det finska språket i Sverige! Bli en del av historien och skicka ditt egentillverkade material till oss för bevarande i eviga tider!

LUE LISÄÄ! LÄS MER!