Informaatio ja keskustelutilaisuus

Tule mukaan kuulemaan mitä Ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan täysistunnon asialistalla on tänä vuonna. 
Avoin keskustelutilaisuus asialistasta ja mitä tämä täysistunto sisältää.

“Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on ruotsinsuomalaisten kansallisen vähemmistön katto-organisaatio. Valtuuskunta toimii valtiollisella tasolla. Paikallinen ja alueellinen toiminta on ensi sijassa jäsenjärjestöjen tehtävä.

Valtuuskunta käsittelee yleisiä, periaatteellisia kysymyksiä, jotka koskevat suomen kieltä, ruotsinsuomalaisia ja kansallisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia Ruotsissa.

Valtuuskunnan päätehtävät ovat vaikuttaminen, edustaminen ja tiedottaminen.

Vaikuttamiseen kuuluu muun muassa osallistuminen neuvonpitoihin ja vähemmistöpoliittisiin keskusteluihin, ruotsinsuomalaisten ja suomen kielen tilanteen seuraaminen ja analysoiminen, raporttien ja lähetevastausten laatiminen sekä yhteistyö muiden kansallisten vähemmistöjen kanssa. Vaikuttamiseen kuuluu myös ruotsinsuomalaisten oikeuksien edistäminen aktiivisen lobbauksen kautta, esimerkiksi käymällä jatkuvaa dialogia Euroopan neuvoston tarkkailukomiteoiden kanssa.

Valtuuskunnan tehtävänä on täydentää hallituksen ja viranomaisten omaa tiedotustoimintaa, levittää tietoa ruotsinsuomalaisille sekä nostaa vähemmistöasiat esille myös enemmistön keskuudessa.”

Ämne: Informaatio ja keskulstelutilaisuus täysistunnosta
Tid: 22 apr. 2024 18:00 (Ruotsin aikaa)

DELTA Zoom möte
https://us06web.zoom.us/j/82842156607?pwd=obmkbmQxbtBJHfOYARrkWNfO95zPZ5.1

Mötes-ID: 828 4215 6607
Lösenkod: 461173