Insamling av historiskt läromaterial för finska elever

Insamling av historiskt läromaterial för finska elever

Pedagoger, se hit!

Sverigefinländarnas arkiv har upptäckt en lucka i sina samlingar och vi behöver er hjälp för att fylla den.
Historiskt sett har lärare i finska i Sverige själva behövt producera delar av läromaterialet till sina elever, för att möta kraven i den svenska läroplanen. Detta pedagogiska material är viktigt att bevara för framtiden eftersom det visar på pedagogernas personliga engagemang, kreativitet och påhittighet.

Tack vare pedagogerna lever det finska språket i Sverige! Bli en del av historien och skicka ditt egentillverkade material till oss för bevarande i eviga tider!

pedagoger_insamling

Bakgrund

Hösten 2023 kom vi i kontakt med förskolepedagoger via Finska språkets Språkcentrum i Uppsala. Det fick oss att fundera på det egenproducerade läromaterialet och på om någon sparat allt detta fantastiska egenproducerade läromaterial? Var hamnar läromaterialet när pedagoger slutar på sina tjänster? Var förvaras det? Kan någon annan ha nytta av dem?

Vi vill nu samla in och spara pedagogernas material för framtiden. Så att det kan användas för forskning av forskare och allmänhet. Det insamlade materialet kan tex komma att användas i framtiden för att producera en bok, materialbank eller något annat. Vårt syfte är också att intervjua pedagoger som är intresserade av att delta.

Vi tar emot material i alla format, papper, digitalt, ljudspår, dockor, spelplaner och andra egenproducerade föremål. Vi kan inte ta in biologiskt material som potatis och växter i arkivet utan man kan fota dem och förvara dem på det sättet.

Att skicka in material

Om du har material som du tror skulle passa vår insamling bifoga då följande till materialet:
1. Dina kontaktupgifter
2. Var materialet skapat för Förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning?
3. Materialet var skapat för elever i vilken ålder?
4. Materialet var skapat för elever på vilken nivå?
5. Beskriv materialet. Hur har ni använt er av materialet i undervisningen?
6. Vill du delta i en intervju där vi pratar om läromaterialet och andra pedagogiska praxis som finska lärare i Sverige själv tagit fram och utvecklat? Du kan då få frågor som tex “Hur fick du idén till läromaterialet?” och “Vilken slags resurser bidrog kommunen med?”.

Skicka materialet till oss

Via email: info(at)arkisto.org

Per post: Sverigefinländarnas arkiv
Kriebsensgatan 4
631 02 Eskilstuna

Leverans i person:
Kontakta oss så bokar vi en tid info(at)arkisto.org

Genom att överlåta material till Arkivet ger du samtidigt Arkivet rätten att använda och bearbeta materialet och ger ditt tillstånd till att materialet får forskas i.