Tiedote

Tiedote/ Meddelande

Ruotsinsuomalaisten arkisto toivottaa 1. helmikuuta 2022 tervetulleeksi arkiston uuden toiminnanjohtajan, Helen Kantokoski Kvibyn. Helenin taustaan kuuluu pitkä ja ansiokas ura Ruotsin kirkon suomenkielisen toiminnan puolella sekä kielten opettajantutkinto. Hänellä on myös laaja kokemus työskentelystä ruotsinsuomalaisissa järjestöissä niin ikään kuin monissa muissa vähemmistöihin liittyvissä asioissa. Aiempi arkistonjohtaja Anna-Karina Bogren siirtyy arkistonhoitajan virkaan Ruotsinsuomalaisten arkistossa.

Sverigefinländarnas arkiv välkomnar den 1 februari 2022 arkivets nya verksamhetschef, Helen Kantokoski Kviby. Helens bakgrund innehåller en lång och förtjänstfull karriär inom Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet, en lärarexamen i språk samt en diger erfarenhet av engagemang i sverigefinskt föreningsliv och arbete med minoritetsfrågor. Tidigare arkivchef Anna-Karina Bogren har nu tjänsten som arkivarie vid Sverigefinländarnas arkiv.