Sverigefinska ungdomsförbundet säker en projektledare

Sverigefinska ungdomsförbundet (SFU) är en nationell ungdomsorganisation som arbetar för sverigefinska barns och ungas rätt till sin kultur och sitt språk. Vi har medlemsföreningar runt om i landet och en viktig del av vårt arbete är att stötta deras verksamheter. Vi driver också egna projekt, för att revitalisera finskan i Sverige och främja sverigefinsk kultur. Dessutom arbetar vi med påverkanspolitik som har sin utgångspunkt i minoritetslagen. Läs mer på Ungdomsförbundets hemsida.