Projektbidrag till nationella minoriteters kultur Deadline 22 okt

Från Kulturrådets webbplats “Om du representerar nationella minoriteters kulturaktörer kan du söka det här bidraget. Du som söker ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

Du kan få bidrag för tidsbegränsade projekt inom konst, musik, dans, teater, museiområdet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet. Projektet ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Om du vill söka stöd för omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet ska du istället söka:
Verksamhetsbidraget för nationella minoriteters kultur
Om du vill söka bidrag för utgivning av nationella minoriteters litteratur ska du istället söka stödet till:
planerad utgivning av litteratur eller litteraturstöd.
Om ditt projekt uppfyller kriterierna för något av våra bidrag inom respektive konstområde bör du i första hand söka det bidraget.
Bidrag till filmprojekt söker du hos Filminstitutet.
Institutet för språk och folkminnen fördelar bidrag för att stärka kunskapen i de nationella minoritetsspråken.
Om du är en enskild utövare och vill söka bidrag för enskilda utvecklingsprojekt, arbetsstipendier eller liknande finns Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond.”

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/projektbidrag-nationella-minoriteters-kultur/