Nätverksträff om sverigefinskhet och flyttningsrörelser mellan Sverige och Finland

Bästa kolleger!

Kom och nätverka! Vi vill samla personer som forskar i Sverigefinskhet samt i flyttningsrörelser mellan Sverige och Finland för att diskutera möjligheten att bilda nätverk och samarbeta. Som forskningsarbete duger också lärdomsprov och utredningar, och forskningsarbetet kan lika väl vara ett tidigare, ett pågående som ett planerat arbete. Alla intresserade är välkomna, även personer utanför den akademiska världen. Språket är inget hinder: anföranden och diskussioner kan ske på finska, svenska eller engelska.

Träffen hålls fredagen den 23 mars 2018 kl. 10–16 i Finska Litteratursällskapets festsal på adressen Regeringsgatan 1, Helsingfors (ingång för funktionshindrade via ytterdörren på Mariegatan). Professor Hanna Snellman inleder med ett keynote-anförande, och därefter kan deltagarna presentera sina egna forskningar i korthet. Till sist förs diskussioner om att grunda ett nätverk och starta ett gemensamt publikationsprojekt

Anmäl dig till nätverksträffen senast fredagen den 2 mars per e-post: nika.potinkara(at)jyu.fi. Uppge också om du vill presentera din forskning på träffen. Ta kontakt även i det fall att du inte har möjlighet att delta men är intresserad av att ingå i nätverket.

Det här meddelandet får gärna föras vidare – vi försöker nå alla personer som är intresserade av ämnet.

Med samarbetshälsning
professor Outi Fingerroos, etnologi och antropologi, Jyväskylä universitet
projektforskare Nika Potinkara, etnologi och antropologi, Jyväskylä universitet