Hitta i Arkiven

Hitta i Arkiven

 
Sverigefinländarnas arkivs material d.v.s. dokument, bilder, filmband, ljudband, levnadsberättelser, band, tidningar, undersökningar och litteratur finns i Riksarkivet Arningedepån och i Eskilstuna stadsarkiv.
För närvarande deponerar vi arkivmaterial huvudsakligen på Eskilstuna stadsarkiv.
Arkivbildare och arkivförteckningar hittar du HÄR
I Sveriges Riksarkiv och i Eskilstuna stadsarkiv har vi deponerat ca 200 hyllmeter arkivmaterial. Det äldsta dokumentet i arkivet är från år 1894 från mötet där man grundade Stockholms finska förening. En forskarsamling om migration och minoriteter finns tillgänglig för intresserade.
På arkivets hemsida finns urval av de dokument, berättelser, bilder eller filmer som finns i arkivet.

Eskilskällan
Sverigefinländarnas arkiv ingår i Eskilskällan som finns i Eskilstuna stadsbibliotek. Där kan man söka i databaser och det finns också en läsesal för studier av arkivmaterial, även för Sverigefinländarnas arkivs material och infodisk med personal. För närvarande har vi ingen en egen personal som kan hjälpa till med materialsökning och beställning.

 

Sök material via flera databaser

 
Material om finnarnas historia, kultur, finska språket, traditioner, rötter etc finns på olika håll i Sverige : i Riksarkivet, Kungliga biblioteket, stadsarkiven, regionala arkiv, företagsarkiv, folkrörelsearkiven, bibliotek, museum och institutioner.
För databaserna finns söktips. När du söker material om finnarnas liv och historia via en databas använd t. ex. sådana ämnesord som: Finland, finska, finska förening, sverigefinska, sauna, sisuradio, finlandssvenska, finskspråkig etc.
Nedan hittar du några av de databaser genom vilka du kan söka material:

Kungliga biblioteket och Riksarkivet
Kungliga biblioteket (Kb) är Sveriges nationella bibliotek som har viktiga källor till Finlands och finnarnas historia i Sverige.
Du kan söka i Libris nationell bibliotekskatalog, Regina KB:s textbaserade bibliotekskatalog, SMSB KB:s audiovisuella medier eller sondera samkörning LIBRIS, SMDB och Riksarkivets Nationella databas NAD.
När du gör samkörning i KB:s databas genom att använda ordet “finska” får du tiotusentals träffar i arkiv, biblioteken och ljud och bild.
Du kan även gå direkt till Riksarkivets Nationella databas NAD. Via NAD kan du hitta en del av det material som finns hos Sverigefinländarnas arkiv i Arninge eller Eskilstuna.

Institutet för språk och folkminne
Institutet för språk och folkminne

Folkrörelsernas arkivförbund
Många finska föreningar , politiska partiernas finskspråkiga avdelningar, hem – och skolaföreningar och Sverigefinska Lärarförbundets medlemsorganisationer har deponerat sina material på lokalnivå på folkrörelsernas arkiv eller bibliotek. Folkrörelsernas Arkivförbund är sen 2019 vilande och hänvisar vidare till Svenska Arkivförbundet. Svenska Arkivförbundet

Regionalarkivet i Göteborg
I Göteborgs regionala arkiv finns det material om sverigefinnarnas verksamhet.
Västra Götalands regioner har utvecklat ett söksystem där du kan använda fritextsökning. T.ex. ordet “finska” ger hundratals träffar.

NAD
NAD är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.
Ett flertal institutioner publicerar även sökbara arkivförteckningar i NAD samt andra sökmedel.

DiVA portal
DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 44 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Svensk mediadatabas (SMDB)
Svensk mediedatabas, SMDB, är Kungliga bibliotekets söktjänst för de audiovisuella samlingarna.

Migrationsinstitutet i Åbo
Migrationsinstitutet i Åbo har material om finnarnas historia på olika håll i världen och även om sverigefinnarna.

SVT – Öppet Arkiv
På SVTs Öppet Arkiv kan du se en del äldre TV inslag som handlar om finländare.