Tutkimuksia

Ruotsinsuomalaisten Arkisto aloittaa projektin jonka tarkoituksena on kartoittaa ruotsalaissuomalaisten elämään ja historiaan koskevaa tutkimusta. Laajamittaista kartoitusta olemassa olevasta tutkimuksesta ei ole tehty yli kymmeneen vuoteen ja toivomus on projektin avulla saada parempi ymmärrys siitä mitä alueita on tutkittu ja miltä alueilta tutkimusta puuttuu.

Hallitus on nimittänyt projektipäällikön ja taidepedagogin Sarianna Kranzin projektin vetäjäksi. Projektin ensimmäisen vaiheen odotetaan kestävän kuusi kuukautta ja tänä aikana keskitytään tutkimusalan yleiskuvan luomiseen.