Konstbastu

Konstbastu

 
BESTÄLL KONSTBASTUN
Du kan beställa konstbastun via Sverigefinländarnas arkiv

Erkki Vuonokari, organisatör av bastunätverket, Sverigefinländarnas arkiv.
E-post: erkki(at)arkisto.org

Anton Wiraeus, Konstnärlig ledare för konstbastun
E-post: anwira(at)gmail.com
Tel: 0720 – 139914

KONSTBASTUN

Konstbastun är ett mobilt konstverk skapat av konstnären Anton Wiraeus.
Verket består av en mobil bastuvagn som turnerar runt i Sverige. Bastuns och Konstens ande förenar människor och för dem närmare varandra. Verket diskuterar också frågan om vilka som har rätt till att ta plats i det offentliga rummet.
Konstbastun har alltså byggts på en släpvagn som snabbt och enkelt kan transporteras till olika platser och evenemang. Bastun ändrar hela tiden skepnad för olika evenemang och kan användas på varierande sätt.

– Som utställningsplats, där de yttre väggarna är en plats för att ställa ut verk som gjorts vid workshops eller en plats där vi presenterar olika typer av konstverk. Väggarna passar bra för projektionsduk för filmer eller så kan filmen betraktas från fönstret inne i bastun på en närliggande filmduk.

– Barn, ungdomar, familjer och människor i alla åldrar skapar konst tillsammans. Vi jobbar skulpturalt med återvunnet material så som wellpapp eller med plast. Barnen arbetar med måleri genom att göra egna flaggor eller målar och skulpterar fram olika finska ord.

– Man kan bada i en traditionell finsk bastu. I den vedeldade kaminen blir löyly* mjuk och behaglig vilket öppnar för samvaro, avkoppling och diskussion.

– Musik och ljud blir en del av tillställningar och inne i bastun kan konstnärliga ljudverk spelas upp och man har möjlighet att höra tangomusik.

*Löyly = ångan som uppstår när man kastar vatten på bastuaggreratet.

BASTU ANDEN / LÖYLYN HENKI

En bok om konstbastun gavs ut 2016. Den heter Bastu anden/Löylyn henki.
Om du är intresserad av boken kan du kontakta Sverigefinländarnas Arkiv eller Anton Wiraeus.

Följ konstbastun på Facebook eller Instagram för att få reda på var konstbastun dyker upp nästa gång!

BESTÄLL KONSTBASTUN TILL DIN KOMMUN

Du kan beställa konstbastun via Sverigefinländarnas arkiv
Erkki Vuonokari, organisatör av bastunätverket, Sverigefinländarnas arkiv.
E-post: erkki(at)arkisto.org

Anton Wiraeus, Konstnärlig ledare för konstbastun
E-post: anwira(at)gmail.com
Tel: 0720 – 139914

Här kan du ladda ner en PDF om konstbastun