Finländarnas historia i Sverige

Den svenska och finländska historien är nära sammankopplad. Och i många omgångar har finländare flyttat till Sverige. Bara under andra världskriget beräknades det komma runt 80 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka skydd från kriget. Många av dem blev kvar även efter att kriget tagit slut.
Under 50-, 60- och 70-talet kom många finländare till Sverige för att arbeta. Sverige hade då en stor industri som var i behov av mer personal. Många finländare kom då hit för att ”tillfälligt” arbeta i industrin. Många återvände till Finland efter några år men många blev också kvar.

Det sverigefinska arkivet samlar denna historia. Här kan du se lite av det material vi har arkiverat.