Statistik

 

Hur många är vi?

Statistik

Det exakta antalet sverigefinnar går inte att redovisa eftersom man varken registrerar modersmål eller etnicitet i Sverige. Var och en har rätt att själv bestämma över sitt identitetsval och sin eventuella minoritetstillhörighet.

Tillgängliga siffror som används i brist på annat kommer från SCB:s statistik över personer med finsk bakgrund. Enligt uppgifter från år 2020 rör det sig om över 730.000 individer.

Siffran består för det första av personer som är själva födda i Finland (”sverigefinländare”). För det andra handlar det om individer som har minst en finskfödd förälder eller far- eller morförälder; dessa är inte ”sverigefinländare” men kan välja att kalla sig för ”sverigefinnar”.

Utanför denna statistik finns övriga infödda finsktalande (särskilt många i Tornedalen), finsktalande migranter från Ingermanland som då tillhörde Sovjetunionen och deras ättlingar m fl.

Totalt brukar man uppskatta att nationella sverigefinska minoriteten i Sverige består av ca 700.000 individer.