Ungas Röst

Ungas röst – Nuorten äänet var Sverigefinländarnas arkivs 3-åriga projekt som pågick september 2014 till augusti 2017. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden och gjordes i samarbete med Sverigefinska ungdomsförbundet, Svenska kyrkans minoritetsarbete och Sveriges förvaltningskommuner för finska.
Ungas röst var ett demokrati- och delaktighetsprojekt som fokuserat på att lyfta fram de sverigefinländska unga och deras tankar, idéer och röster i samhället. Ungas röst har jobbat med att lyfta fram sverigefinska unga i sina hemkommuner, hjälpt unga att hitta varandra och tillsammans bygga upp ett nätverk av unga, ordnat evenemang för unga runt om i landet samt utvecklat idéer, aktiviteter, verktyg och metoder för finska förvaltningsområden i Sverige att jobba med och för sverigefinska unga.

På denna sida hittar du material som skapats under de tre år som projektet pågick. Här finns bland annat tips till dig som jobbar/vill jobba mer med sverigefinska unga i t.ex. ett finskt förvaltningsområde. Dessutom hittar du här listor med sverigefinska ungas tankar från olika orter i landet om vad Finland och deras finska rötter betyder för dem och om vad de skulle önska att det finns för aktiviteter på finska och/eller med finsk koppling i den egna hemkommunen.

PDF med utvalda sidor från ungasrost.se

Här hittar du en PDF där vi samlat ihop de viktigaste sidorna från hemsidan ungasrost.se. Vi har även tagit skärmdumpar för att du ska få en uppfattning om sidans utseende och design.
Läs PDFen här

Material från Ungas Röst hemsida

[huge_it_portfolio id=”3″]