VÅGA FINSKA

Berättelser om det finska språket i sverige

RÅD TILL FLERSPRÅKIGA FAMILJER

Jarmo Lainio har sammanställt råd om vad man kan göra för att bevara (eller återuppliva) språket hos sitt barn. Dokumentet är på både finska och svenska.

FINSKTALANDE SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

RESURSER PÅ NÄTET

SPRÅKPAKETET