Media

Media

 


UUTISET
Är ett finskspråkigt nyhetsprogram som sänds av Sveriges television.

Länk till UUTISET


Sveriges Radio Finska
Sveriges radio finska är Sveriges radios finskspråkiga redaktion.

Länk till Sveriges radio finska


RUOTSIN SUOMALAINEN
Ruotsin Suomalainen (RS) är en finskspråkig veckotidning grundad 1964 som organisationsblad av Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige (RFFS). Den är av allmän karaktär: nyheter, reportage, intervjuer men med fokus på det sverigefinska, samt en sammanfattning av nyheter från Finland. I tidningen finns även annonser för finskspråkiga verksamheter, sverigefinska evenemang och debatter och nyheter rörande minoritetspolitiken. Dessutom finns en sportbilaga samt TV-tablåer för TV Finland och SVT. Tidningen rymmer också matrecept, horoskop, korsord, kontaktannonser mm.

Till RUOTSIN SUOMALAINENs hemsida


LIEKKI
Liekki är sverigefinnarnas kulturtidskrift som innehåller noveller, dikter, kåserier, intervjuer, debatt, recensioner, teater, film, konst, musik mm på finländska.
Tidskriften är politiskt och religöst obunden och utkommer sen 1976.

Till LIEKKIS hemsida
Här kan du läsa gamla nummer av Liekki


KIELIVIESTI
Kieliviesti är en sverigefinsk språkvårdstidning som utkommer med fyra nummer per år. I tidningen publiceras artiklar som handlar om det finska språket, ny litteratur och ordlistor och rekommendationer för nya termer.

Till KIELIVIESTI


HAPARANDA BLADET
Utkommer både på finska och på svenska.


SUOMEN UUTISVIIKKO
Suomen Uutisviikko sammanfattar den gångna veckans finska nyheter, både på riks- och regional nivå. Du får läsa reportage, längre personintervjuer och fördjupande artiklar om sakfrågor. Tidningen handlar alltså om Finland men ibland har vi artiklar som berör främst sverigefinländare och sverigefinskhet.

Till SUOMEN UUTISVIIKKOs hemsida


MINORITET.SE
Här hittar du information om sverigefinnar, en av Sveriges fem nationella minoriteter.
Till MINORITET.SE:s hemsida


Insomnade tidskrifter

RUOTSIN SANOMAT
Ruotsin Sanomat var en finskspråkig dagstidning som utgavs i Sverige och som mest hade cirka 6000 prenumeranter. Den gick i konkurs 2005. Tidningen var en efterföljare för tidningen Viikkoviesti.


VIIKKOVIESTI
Viikkoviesti var en sverigefinsk nyhetstidning. Viikkoviesti startades på 1960-talet av den statliga stiftelsen Invandrartidningen och blev privat 1999 när stiftelsen lagt ner sin utgivning. Dess efterföljare blev tidningen Ruotsin Sanomat.


AREENA AVIISI
Här kan du läsa gamla nummer av Areena Aviisi


FINNSANOMAT
Var en politisk obunden sverigefinsk tidning. Tidningen startades i december 1974 i Göteborg och utkom fem gånger i veckan. 1982 fortsattes tidningen i konkurs.