Mångspråkig utbildning

Mångspråkig utbildning

 
Om du vill att ditt barn ska få undervisning på finska har Finlands Utrikesministerium en lista på skolor där finskspråkig utbildning erbjuds. Du kan också kontakta din hemkommun och fråga vad de har för verksamheter.

Till Utrikesministeriumets hemsida