Det finska språket i sverige

Mångspråkig utbildning

 
Om du vill att ditt barn ska få undervisning på finska har Finlands Utrikesministerium en lista på skolor där finskspråkig utbildning erbjuds. Du kan också kontakta din hemkommun och fråga vad de har för verksamheter.

Till Utrikesministeriumets hemsida

Resurser för revitalisering

 

VÅGA FINSKA
Berättelser om det finska språket i sverige

RÅD TILL FLERSPRÅKIGA FAMILJER
Jarmo Lainio har sammanställt råd om vad man kan göra för att bevara (eller återuppliva) språket hos sitt barn. Dokumentet är på både finska och svenska. LÄNK

FINSKTALANDE SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
LÄNK

RESURSER PÅ NÄTET
LÄNK

SPRÅKPAKETET
Sverigefinska ungdomsförbundet har tagit fram en del material som riktar sig till barn och ungdom. Bland annat ett språkpaket.
Läs mer om språkpaketet här