Barn

Mukulat

Mukulat är en tvåspråkig arena för sverigefinsk barnkultur. Vi vill skapa mötesplatser för för sverigefinska familjer, svenska familjer, alla familjer! Tanken är att vår publik ska få ta del av roliga programpunkter, kladda, skaka rumpan och sjunga samtidigt som de på ett lekfullt sätt får bekanta dig med finska språket. Mukulat är en ambulerande verksamhet som funnits på följande orter: Borås, Eskilstuna, Göteborg, Haparanda, Stockholm, Karlskoga, Uppsala och Västerås.

Länk till Mukulats hemsida

Finskspråkiga skolor

Länk till Ambassadens lista.

UR-skola

UR Skola erbjuder lärande innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning.
Länk till UR-Skola

Språkpaketet

Språkpaketet är en produkt framtagen av Sverigefinska Ungdomsförbundet med syftet att främja, stötta och revitalisera det finska språket i Sverige. Paketet riktar sig främst till barnfamiljer med anknytning till det finska språket. Med stöd från Institut för Språk och Folkminne tog Sverigefinska Ungdomsförbundet sig under 2014-2015 ett projekt att uppdatera Språkpaketet.
Läs mer om Språkpaketet