Skogsfinnarna

Skogsfinnarna

 
Från slutet av 1500-talet flyttade skogsfinnar med ursprung i första hand från Savolax in till Skandinavien. Deras avsikt var att bli nybyggare och därför letade de efter en plats med god tillgång på granskog. Där kunde de bedriva sitt storskaliga svedjande och odla sin särskilda svedjeråg. Efter hand övergick de alltmer till åkerbruk. De livnärde sig även på boskapsskötsel, jakt och fiske.

Inflyttningen från Finland avtog efter hand och upphörde vid 1600-talets mitt. Vid århundradets slut hade skogsfinnarna koloniserat stora delar av skogsmarkerna i Sverige och Norge, från Gästrikland i öster till Telemark i väster, från Tiveden i söder till södra Lappmarken i norr.

Miljoner norrmän och svenskar är idag ättlingar till dessa skogsfinnar. Den skogsfinska kulturen har lämnat spår till vår tid i form av rökstugor, bastur, rior, ortnamn, mattraditioner, sägner med mera i våra olika finnskogsområden. I Sverige är skogsfinnarna en historisk del av den nationella minoriteten sverigefinnar. I Norge är skogsfinnarna egen nationell minoritet.

FINNSAM – Finnbygder i samverkan

FINNSAM – Finnbygder i samverkan, som bildades 1992, är en förening för alla som har intresse av skogsfinnarna. Såväl enskilda som andra föreningar eller institutioner kan bli medlemmar.

Årligen anordnar FINNSAM en vår- och en höstkonferens, där de olika finnskogsområdena i Sverige och Norge är värdar. Konferenserna belyser olika aspekter på skogsfinsk kultur. Deltagarna får dessutom lära känna ett nytt område. Vanligtvis anordnas årligen även en vinterkonferens med arkiv- eller ämnestema. Alla konferensrapporter finns på hemsidan.

Sedan starten 1992 har FINNSAM bland annat åstadkommit skogsfinsk bibliografi och informationsfilm, inventering av byggnader med skogsfinskt ursprung, utgivning av böckerna: Det skogsfinska kulturarvet och Segerstedts samling, innehållet i boken Skogsfinska släktnamn i Skandinavien samt häftet Skogsfinnarna i Skandinavien på sex språk.

Författare: Tor Eriksson representant för FINNSAM

Här nedan kan ni se Finnsams film ”Skogsfinnarna – Kulturarvet i Dalarna”