Arkivet söker en projektledare

Arkivet söker en projektledare

Syfte
• Att kartlägga forskning och forskare som kan vara relevanta eller intressanta för arkivets verksamhet.
• Att knyta kontakter och skapa möjligheter för samarbeten med forskare, studenter och lärosäten.
• Att ta ett stort steg på vägen mot arkivets målsättning som kunskapscenter för forskning om sverigefinländares liv och kultur.
• Att aktivera det nätverk av forskare där Arkivet tidigare varit aktivt.

Omfattning
Tjänsten är en tidsbegränsad projektanställning på deltid 60%. Med start 20200901.
Projektets första fas pågår t.o.m. 20210228.

Önskvärda egenskaper för projektledare
• Mål- och resultatinriktad.
• Mycket självgående, van att leda sig själv, planera samt genomföra sitt arbete.
• Erfarenhet av att planera och leda projekt samt ansvar för budget (eventuella resor).
• Goda kunskaper om relevant forskning och vetenskapligt arbete om sverigefinländare.
• Goda kunskaper om, samt stort intresse för, den sverigefinska minoriteten.
• Bör ha lätt att uttrycka sig i tal och skrift på så väl svenska, finska som engelska.

Arbetsbeskrivning
Denna tjänst kräver en person som är van vid att självständigt planera och genomföra sitt arbete. Uppdraget går ut på att kartlägga forskning inom ämnen som är intressanta och relevanta för den sverigefinska minoriteten. Som utgångspunkt fungerar arkivets egna samlingar samt expertis från arkivets tidigare forskarkontakter och arkivchef. Förutom att skapa en bild av forskning som är gjord bör minst lika stora vikt läggas vid att kartlägga källmaterialet som rör sverigefinländare i andra arkivinstitutioner. Detta kan göras exempelvis via sökningar i Nationell arkivdatabas eller via direkta kontakter med andra arkivinstitutioner.

Projektledaren bör kontakta (och om möjligt besöka) relevanta institutioner och forskare i syfte att kartlägga vilken forskning om sverigefinländare som bedrivs idag eller har bedrivits tidigare. Målet är att skapa en helhetsbild av hur forskningsfältet ser ut idag, vilka forskare samt vilken forskning som existerar, vad det finns för luckor i forskningen samt var avhandlingar och annat material finns publicerat/arkiverat.

I samband med detta ska projektledaren även undersöka möjligheterna för insamling av intressant material till Sverigefinländarnas Arkiv, exempelvis i form av elektroniska resurser som kan tillgängliggöras via arkivets hemsida.

Projektledaren är också med och planerar samt ansvarar för ett forskningsrelaterat evenemang som förhoppningsvis kan hållas hösten 2020. Detta kan exempelvis vara en paneldiskussion, en nätverksträff eller något annat forskningsrelaterat.

Projektet redovisas i en översiktsrapport där relevant och intressant material presenteras, beskrivs i korthet och om möjligt med PDF, URL eller annan direkt hänvisning till källan. Rapporten är tänkt att publiceras på arkivets hemsida. Även planen för forskningsrelaterat evenemang redovisas.

OBS! Tjänsten planerades innehålla inrikes resor men på grund av den pågående pandemin ligger fokus i nuläget på att använda elektroniska resurser och projektet är inriktat på informationsaktiviteter som sedan kanaliseras via hemsidan.

Kontaktuppgifter
Skicka CV samt personligt brev till:
info@arkisto.org
Ange PROJEKT:Forskning som referens i ämnesraden

Vänliga hälsningar / Ystävällisin terveisin
Anna-Karina Bogren
Arkivchef