Arkivhuset, Eskilstuna

Arkivhuset, Eskilstuna

Arkivhuset i Eskilstuna
Sverigefinländarnas arkivmaterial finns bland annat i Riksarkivets depå i Arninge, Eskilstuna Arkivhus och på Sverigefinländska arkivets hemsida. Materialet kan användas för forskning, utställningar och publikationer.
Information om arkivets innehåll finns i Eskilstuna stadsarkivs databas, i Riksarkivets Depå i Arninge. Materialet är även sökbart på Eskilskällans hemsida http://www.eskilstuna.se/eskilskallan/
 
I arkivet finns originalhandlingar, t ex protokoll, verksamhetsberättelser, bilder, berättelser och tidningar. Äldsta dokumentet i arkivet är från 1894 från mötet då Stockholms finska förening grundades. Arkivbildare och arkivförteckningar finns hos arkivets hemsida.
Vi har även en digital bilddatabas där det finns bilder från 1950-talet till våra dagar. En del bilder finns på hemsidan i en bildbank.
I arkivet finns även böcker och undersökningar om sverigefinnarnas historia, kultur, identitet och samhällsliv.

Här hittar du en lista på Arkivbildare i Eskilstuna